Hopp til innhold

Homofil rektor på kristen skole sier opp

Elever ønsker regelendring etter at rektoren måtte si opp sin stilling. Skolen godtar ikke homofilt ekteskap.

Gjennestad videregående skole

SANDEFJORD: Gjennestad videregående skole er en internatskole som eies av Normisjon.

Foto: Karoline Stangenes / NRK

– Vår kjære rektor har sagt opp sin stilling. Han ønsker ikke å leve et liv i skjul, og har sett seg nødt til å si opp.

Det sier elevrådsleder ved Gjennestad videregående skole i Sandefjord, Filip. Han ønsker ikke å gå ut med fullt navn.

Skolen er en friskole som eies av den evangelisk lutherske organisasjonen Normisjon. Normisjon har et verdidokument som brukes ved ansettelser. I dokumentet står det skrevet at ekteskap mellom mann og kvinne er utgangspunktet for familie, og rammen for det seksuelle samliv.

Da det ble kjent at den mannlige rektoren ved skolen sa opp jobben fordi han ønsket å gifte seg med en mann, reagerte elevene kraftig.

– Vi tenker at det er feil. Elevrådet, tidligere elever og foresatte er sterkt imot dette, sier elevene til NRK.

De understreker at de er svært glade i skolen, men ønsker at Normisjon endrer ordlyden i verdidokumentet.

Rektoren ønsker ikke å kommentere saken.

Elevrådet ved Gjennestad videregående skole.

REAGERER: Elevrådet vil endre ordlyden i Normisjons verdidokument. De opplyser å ha jobbet i 30 timer utenom skoletid med denne saken.

Foto: Gjennestad videregående skole

Ser at det ekskluderer

– Verdidokumentet er satt av landsstyret i Normisjon. En endring vil ta tid. Det er lite realistisk å tro at en endring på denne situasjonen vil skje her og nå, sier styreleder ved Gjennestad videregående skole, Agnar Kvalbein.

Han berømmer elevenes engasjement for sin rektor, men sier også at dem som leser verdidokumentet ser at det ekskluderer eller prioriterer lavere samboerskap og likekjønnede ekteskap.

– Hvis han ikke hadde sagt opp selv, ville han fått sparken?

– Det er et hypotetisk spørsmål som man skal være forsiktig med å gå inn på. Jeg tror rektor selv var opptatt av at styret ikke skulle ta den avgjørelsen. Han ba om at det ikke skulle diskuteres, men at vi skulle respektere hans avgjørelse. Jeg tror han ser at forventningene fra eierorganisasjonen kunne være at han måtte gå hvis han ikke hadde gjort det selv.

Mener hensyn til homofile elever bør veie tyngst

Da det ble kjent at rektor sa opp, tok elevrådet kontakt med FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Ingvild Endestad

FRI: Ingvild Endestad er leder for organisasjonen FRI. Hun forteller at diskrimineringsloven sier at man ikke skal diskriminere på grunn av seksuell orientering. Men, det finnes et unntak for religion, men det er ikke en blankofullmakt til å diskriminere i ethvert tilfelle.

Foto: Foreningen Fri

– De ba oss om råd og hjelp for å få endret dette regelverket, forteller Ingvild Endestad.

Foreningen mener det bør prøves om skolen bryter likestillingsloven.

– Uansett om man er elev på en offentlig skole eller en friskole, har man rett på et godt psykososialt miljø der man blir ivaretatt for hele seg. Skolen har et spesielt ansvar for elever som er sårbare, sier Endestad.

– I verdidokumentet som må signeres av alle ansatte ved skolen, står det tydelig at du ikke kan gifte deg med noen av samme kjønn, og at du heller ikke kan skille deg uten gyldig grunn så lenge du er ansatt på denne skolen.

Etter at saken ble publisert, har styreleder Agnar Kvalbein tatt kontakt med NRK og sagt at det ikke står noe om skilsmisse i verdidokumentet.

Endestad forteller at elevrådet har fortalt henne at rektors oppsigelse gjør at mange ikke føler seg ivaretatt. Det gjelder spesielt de homofile og bifile elevene som kjenner seg mindre hjemme når de vet at skolen har denne type holdning.

Kvalbein mener tilbakemeldingene fra elevene er at de føler seg godt ivaretatt på internatskolen.

– Det engasjementet elevene har vist er veldig positivt. De har også uttrykt at de opplever det som trygt og positivt å være homofil på Gjennestad.