– Tilbudet er for dårlig

Farlige pasienter med psykiske utviklingshemninger står uten akuttplasser i mange kommuner. Holmestrand kommune er bekymret for denne pasientgruppen.

Wenche Gregersen i kommunen ber nå Fylkesmannen og Helsedirektoratet om råd.

– Vi ønsker å si ifra for og kunne sikre at vi, som kommunal helse- og omsorgstjeneste, får relevante gode virkemidler til å hjelpe denne brukergruppa, sier hun til NRK.no.

Gregersen er virksomhetsleder for bo- og aktivitetstilbudet for funksjonshemmede i Holmestrand. Pasientgruppa dette handler om har store atferdsmessige utfordringer, og trenger slike akuttplasser når de oppfører seg ekstra vanskelig og har behov for svært spesialiserte tjenester.

Les også:

Bekymringsmelding til Helsedirektoratet

Kommunen har sendt Fylkesmannen en bekymringsmelding om at tilbudet i spesialisthelsetjenesten er for dårlig, og den ble nylig videresendt til Helsedirektoratet.

– Kommunen alene har ikke forutsetninger for å ivareta denne brukergruppa. Vi ønsker å gjøre Helsedirektoratet kjent med denne problemstillingen og den utfordringen kommunen har på dette området. Og at det bør utredes for flere plasser for denne brukergruppa, sier Gregersen.

Hun opplyser at det i akuttsituasjoner kan være en løsning å legge inn enkelte pasienter i psykiatrien. Hun peker imidlertid på at vilkårene for tvungent psykisk helsevern da som regel ikke vil være oppfylt.

Ifølge kommunen har Dikemark psykiatriske sykehus ett års venteliste. For at pasienter skal få plass på kompetanseenheten på Brøset psykiatriske sykehus, er det en forutsetning at de er domfelte.

– Dette gjelder ikke mange i hver kommune, men det opptar mange kommuner.

Gregersen sier at Holmestrand i dag ivaretar tjenestetilbudet til denne pasientgruppa i samarbeid med habiliteringstjenesten.

– Mellom fem og ti pasienter

Assisterende fylkeslege Per Schjelderup er enig i at tilbudet i spesialisthelsetjenesten er for dårlig for farlige, psykisk utviklingshemmede pasienter.

– Vi har det inntrykket av at det kan dreie seg om mellom fem og ti pasienter med denne problemstillingen i Vestfold, sier han.

Helsedirektoratet opplyser at de ikke har behandlet bekymringsmeldingen ennå, men at de anser den som alvorlig.