Hopp til innhold

Høie innfører ikke pasientgrense

Høyres helseminister, Bent Høie, vil ikke innføre en grense for hvor mange pasienter et sykehus kan ta imot i den kommende sykehusplanen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener endringer i sykehusenes mottak av pasienter skal føre til færre korridorpasienter.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Det svarte han under Stortingets spørretime på spørsmål fra Senterpartiet om sprengt kapasitet ved flere sykehus.

Saken ble tatt opp fordi NRK i forrige uke fortalte at sprengt kapasitet ved Sykehuset Telemark kan ha ført til at pasienter har mistet livet .

Sprengt kapasitet

Sps representant i helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe, viste til at Norge ligger langt over OECD-snittet når det gjelder antall pasienter på sykehus. Hun viste også til NRKs sak om at sprengt kapasitet ved Sykehuset Telemark kan ha ført til at pasienter mistet livet.

Belegget ved Sykehuset Telemark har vært på 120 prosent over lengre tid. Snittet i OECD er på 78 prosent, mens snittet på norske sykehus er 93 prosent.

Toppe spurte Høie om han i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen vil foreslå en forsvarlighetsgrense på 85 prosent, slik blant annet Helsedirektoratet og Legeforeningen har tatt til orde for.

Nye mottaksrutiner

Høie fastslo at han ikke vil sette et slikt krav.

– Det vil kunne oppfattes som en grense for hvor mange pasienter et sykehus vil ta imot. Det kan også hindre helt nødvendige endringsprosesser på norske sykehus, svarte han.

Høie svarte at det å heve kompetansen i mottakene på sykehusene, vil kunne hindre overbelegg, og viste til at flere sykehus nå er i ferd med å etablere ny mottaksstruktur for å få bukt med overbelegget.

– Jeg er for eksempel overbevist om at det å heve kompetansen i sykehusenes mottak, vil gjøre at mange av de pasientene som i dag havner i for eksempel på gangen i overfylte avdelinger – fordi de ikke får møte spesialister tidlig nok – kan få raskere hjelp. Mange av dem vil også kunne reise hjem igjen, svarte Høie.