Hogg sju meter fra hønsehaukreir

LARDAL (NRK): Hogst tett inntil et hønsehaukreir i Lardal er brudd på skogbrukets egne retningslinjer.

Hønsehauk i Lardal

HØNSEHAUKUNGER: Reirene sjekkes jevnlig i hekkeperioden mellom 1. mars og 31. juli. Disse tre krabatene ble ringmerket 16. juni. Odd Frydenlund Steen frykter hønsehaukene forlater reiret etter hogst tett inntil.

Foto: Odd Frydenlund Steen

Under et rutinemessig besøk til hønsehaukreiret i Lardal i midten av juni, oppdaget han at det hadde vært hogst bare syv meter fra reiret, ifølge ham selv.

Reglene, Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig norsk skogbruk, sier imidlertid at det ikke skal hogges nærmere enn 50 meter i radius rundt reiret i alle retninger.

Hønsehauk i Lardal

HOGD NED: den lille lyse flekken øverst i bildet er en nylig hogd furu, kun syv meter fra hønsehaukreiret. Det skal ikke hogges nærmere enn 50 meter i radius rundt reiret.

Foto: Odd Frydenlund Steen

– Reiret ligger nå helt blottlagt ut mot et stort hogstfelt. Det er ikke et habitat hønsehauken liker. De er knyttet til moden og delvis tett skog som gir reiret dekning, sier Odd Frydenlund Steen, som leder en gruppe frivillige som kartlegger rovfugler i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Han har kartlagt og gitt informasjon om fuglereir av rødlistede arter til skogbruket i Vestfold, Telemark og Buskerud i mange år. Han er også ansatt hos Fylkesmannen i Telemark.

– Tar de dette på alvor?

Han meldte inn dette reiret, og flere andre, til Lardal kommune i 2014.

– Når saken er meldt inn, skal det tas hensyn. Da må man spørre seg om skogbruket tar dette på alvor, sier Odd Frydenlund Steen.

– Selvfølgelig tar vi det på alvor. Vi gir på ingen måte blaffen, sier Torkel Vindegg, Skogsjef i SB Skog som har ansvar for hogsten i området.

Norsk skognæring er miljøsertifisert etter flere sertifikatsystem og blir revidert og etterprøvd av tredjepart.

Hønsehauk fortærer en rype

FLOTT: Hønsehauken er en av Norges mest utbredte rovfugler. Her fortærer et voksent eksemplar en rype.

Foto: Oddvar Moa

Kjente ikke til reiret

Vindegg sier det var en feil da de hogde skog ved hønsehaukreiret.

– Kartdataen vi opererer med, som viser hekkelokaliteter og annen miljøinformasjon, inneholdt ikke akkurat denne reirlokaliteten. Så vi var ikke klar over dette på hogsttidspunktet, men ble gjort klar over det først i etterkant, forklarer han.

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Terje Bø, bekrefter at kartene SB Skog fikk levert av dem ikke inneholdt informasjon om hønsehaukreirene.

Feil e-postadresse

Marit Grimsrud i miljøteknikk- og næringsavdeling i Lardal kommune sier at de koordinatene de fikk av Frydenlund Steen ble sent på en gammel e-postadresse til den respektive skogeieren. Derfor kom det ikke frem.

Marit Grimsrud

GAMMEL EPOST: Marit Grimsrud i Lardal kommune sier at de hadde koordinatene, men disse ble sendt til en gammel e-postadresse slik at skogeieren ikke fikk det med seg.

Foto: Privat

Hun vet ikke hvorfor Miljødirektoratet ikke har mottatt denne informasjonen.

– Det er ikke kommunens ansvar å sende informasjonen til Miljødirektoratet, det er vel den som kartlegger som har det ansvaret, sier Grimsrud.

– Nei, det er ingen hensikt å gi koordinatene til Miljødirektoratet, og kommunen burde sendt ut informasjonen per brev. Jeg har gjort det jeg skulle, sier Frydenlund Steen.

Etter sommerferien skal Frydenlund Steen, Lardal kommune, SB Skog og skogeier ha befaring på stedet for å få klarhet i hva som har skjedd.