Hopp til innhold

– Alle gir tilbakemelding på at de føler seg sterkere

HOF (NRK): Innsatte i Hof fengsel blir bedre rustet til å takle rusproblemer etter soning.

Arne Martin Rasmussen og en innsatt

FÅR HJELP: Ruskonsulent Arne Martin Rasmussen i samtale med Tommy i Hof fengsel.

Foto: Aina Indreiten / NRK

60–70 prosent av dem som soner i Hof fengsel har rusproblemer og mange av dommene de sitter for er en konsekvens av rusmisbruket deres. Slik er det også for Tommy som har røykt marihuana i ti år.

– Jeg har mista både familie og venner på grunn av rus og det at jeg sitter her i dag, er også en konsekvens av det, forteller Tommy.

Tidligere har Tommy vært negativ til å få hjelp, men etter flere år med narkotikaproblemer ga han det nye prosjektet i Hof fengsel en sjanse.

– Jeg har lært å kjenne meg selv bedre og hvorfor jeg ruser meg når jeg har problemer, forteller han.

Arne Martin Rasmussen og Tone Gran Myhre

RUSPROSJEKT: Arne Martin Rasmussen, ruskonsulent i Hof kommune og Tone Gran Myhre, tilbakeføringskoordinator i Hof fengsel, jobber med å redusere de innsattes rusproblemer.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Bevisstgjøring

Gjennom rusprosjektet jobbes med det med å bevisstgjøre de innsatte om konsekvensene rusmisbruket deres har og hvordan de kan ta andre valg.

Målet er å gjøre de innsatte bedre rustet når de kommer ut etter endt soning.

– Vi opplever at flere erkjenner at de har alvorlig rusproblem og det er viktig i forhold til rus. Mange tenker at de skal klare å ordne opp på egen hånd, uten at de har innsett at mange av problemene de har skyldes rus, forteller ruskonsulent Arne Martin Rasmussen.

Gjennom rusprosjektet får de innsatte også kontakt med en ruskonsulent i hjemkommunen, og de får et apparat som står klare til å ta dem imot når de er ferdig sonet.

– Føler seg sterkere

Hof fengsel startet rusprosjektet i oktober i samarbeid med Hof kommune og det er for tidlig å konkludere med at det er en suksess, men Rasmussen forteller at flere innsatte har samme erfaring som Tommy og opplever at prosjektet hjelper dem.

– Vi evaluerer hvert kurs og alle gir tilbakemelding på at de føler seg sterkere. De som har sonet flere ganger har også spurt om hvorfor de ikke har fått dette tidligere, sier ruskonsulenten.

Hof fengsel

RUSPROBLEMER: 60–70 prosent av dem som soner i Hof fengsel har rusproblemer

Foto: Aina Indreiten / NRK

Tommy er nervøs for hvordan det skal gå når han slipper ut av fengselet, men han tror han er litt bedre rustet nå.

– Det kommer til å bli tøft, men nå har jeg fått hjelp. Jeg vil også få hjelp av en ruskonsulent når jeg kommer ut og det gjør det litt lettere, sier han.

– Vil hjelpe flere

Foreløpig er det kun åtte stykker hver måned som kan delta i rusprosjektet, men tilbakeføringskonsulent Tone Gran Myhre skulle gjerne hjulpet flere.

– Det er under soning vi har mulighet til å nå flest mulig og vi har mange unge som har sammensatte problemer med både rus og psykiatri, forteller hun.

– Hvorfor gjør dere ikke det?

– Interessen er der, men det er ikke økonomi til flere enn et kurs i måneden, sier Myhre.