Hjelp til oljeskadet fugl

Seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for Naturforvaltning ber publikum, som kommer over oljetilsølt sjøfugl, om å henvende seg til Statens naturoppsyn.

Oljetilsølet fulg
Foto: Aud Darrud / NRK

Kontaktperson er Egil Soglo, tlf. 99386503.

Direktoratet har hittil ikke full oversikt over antall skadede fugler.

Ærfugl, stokkender og noen silender er arter som Direktoratet vet er skadet av oljen.