Hjartdal endrer eiendomsskatten

Det som danner grunnlaget for eiendomsskatten i dag vil blir endret.

Hjartdal kyrkjebygd

Innføringen av eiendomsskatt i Hjartdal har skapt sterke reaksjoner

Foto: Aud Torild Stensrød

Det er resultatet av et møte mellom formannskapet, sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd i dag.

– Møte var prega av at alle tar innover seg den krevende situasjonen, men der er en optimisme i den forstand at dette skal vi alle bidra til å lande på en god måte, sier ordfører i Hjartdal Sven Tore Løkslid.

Eiendomsskatten i kommunen har skapt sterke reaksjoner både blant hytteeiere og beboere i kommunen. For noen uker siden ble også Ordfører Løkslid drapstruet som en følge av eiendomsskatten.

Les også:

Nils Olav Hovde, Olaf Bekkhus, Rune Engehult og Sven Tore Løkslid

Nils Olav Hovde leder i sakkyndig klagenemnd, Olaf Bekkhus i sakkyndig nemnd, Rune Engehult, rådmann, og Sven Tore Løkslid, ordfører har i dag behandlet klagene i forbindelse med eiendomsskatten i Hjartdal.

Foto: Hjardal kommune

Flere mangler

På møtet i dag påpekte KS advokat Håkon Huus-Hansen flere mangler ved vedtatte rammer og retningslinjer som burde endres. Blant annet mente han at sonefaktorer og sonegrenser bør justeres.

– Dette vil vi nå se på, sier ordfører Løkslid til NRK.

Øverste prioritet

Rådmann, Rune Engehult, har nå fått myndighet til å engasjere juridisk bistand og fagkompetanse inn i arbeidet for å endre rammer og retningslinjer.

– Min stab skal gjøre alt de kan for at nemndene skal få det nødvendige materialet for at rammer og retningsliner skal gi et riktig og rettferdig takstgrunnlag. Dette arbeidet har øverste prioritet, sier Engehult.

Neste møte mellom partene og innhenta fagkompetanse blir så fort som mulig etter påske, og Eiendomsskatte-faktura for 2. termin er utsatt til saka er ferdig behandlet.