HiT-studentene sier ja til fusjon

Studentorganisasjonen i Telemark stemmer for å slå sammen Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder.

Studentorganisasjonen i Telemark

Studentorganisasjonen i Telemark støtter HiT-rektor Kristian Bogen og hans ønske om fusjon med UiA.

Foto: Studentorganisasjonen i Telemark

Med ti mot sju stemmer vedtok studentene derfor å støtte HiT-rektor Kristian Bogens fusjonsønske i dagens årsmøte.

Flere nei fra kommunene

Flere kommuner har sagt nei til sammenslåing, blant annet Skien. I kveld har også Grimstad kommune i Agder sagt nei til sammenslåing av HiT og UiA.

Det samme har studentene i Agder sagt – med overveldende flertall: Med 14 mot én stemme stiller studentene ved UiA seg negative til en fusjon med HiT.

Foran det ekstraordinære årsmøtet i Studentorganisasjonen i Telemark har muligheten for fusjon mellom HiT og UiA vært diskutert i klassene, i studentrådene, i lederforum og på allmøter.

Til det ordinære årsmøtet i februar fikk studentorganisasjonen mange innspill fra klassene som resulterte i et forventningsdokument til fusjon.

Mye skepsis til forslaget

– For å ivareta alle høgskolens studenter og det de mener er viktig i sitt utdanningsløp, var det naturlig at en videre fusjonsdebatt måtte handle om kvalitet, sier Camilla Berg Rindahl, leder av Studentorganisasjonen, i en pressemelding.

At sju stemte imot fusjon på årsmøtet, betyr at det også er en del skepsis til forslaget.

– Selvsagt har også vi vært skeptiske til den store negativiteten som har vært ytret, men vi står fast på at mulighetene er større enn utfordringene, uttaler Rindahl på vegne av studentorganisasjonen.