Hissig flåttvirus gjør flere syke

Flere enn før blir alvorlig syke av virus fra flått. Bare ved Sykehuset Telemark har 12 innlagte pasienter fått påvist TBE-viruset i år.

Flått

SPRER SYKDOM: Fått kan spre både virus og bakterier.

Foto: NRK

TBE-viruset er den mindre kjente sykdommen som kan komme etter et flåttbitt.

Borrelia-bakterien er den som rammer desidert flest i Norge, men i deler av landet sprer flåtten viruset som gjør at noen blir alvorlig syke.

De som rammes hardest kan få kraftig hodepine, lammelser, høy feber og balanseproblemer.

Kan være alvorlig

De aller fleste får bare mindre plager etter å ha fått viruset. Noen kan oppfatte symptomene som en lett sommerinfluensa, mens andre kan få varige mén.

– Under innleggelse behandler vi symptomene på hjernebetennelsen. Det finnes ikke et eget middel mot selve viruset, sier infeksjonsoverlege ved Sykehuset Telemark, Hilde Skudal.

Hilde Skudal, overlege ved Sykehuset Telemark

Hilde Skudal, infeksjonsoverlege ved Sykehuset Telemark. sier at folk i utsatte områder bør vurdere å ta vaksine mot TBE-viruset.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Ved Sykehuset Telemark har de merket en stor økning av pasienter med virus de siste to årene.

Tidligere lå antallet mellom 0 og 3 per år, mens det i fjor ble registrert en økning til 9. En ytterligere økning til 12 så langt i år gjør at sykehuset velger å reagere.

– Risikoen for å bli smittet eller alvorlig syk er fortsatt svært liten. Samtidig er det greit at befolkningen vet hvordan de kan beskytte seg. 12 pasienter høres kanskje ikke ut som et høyt antall, men vi snakker i vårt fylke om en firedobling i forhold til det som er vanlig, sier Skudal.

Selv om det ikke finnes noen medisin mot TBE-viruset er det likevel en del som kan gjøres for å unngå sykdommen.

– De som bor i flåttutsatte områder bør vurdere å vaksinere seg mot skogflåttencefalitt. Samtidig bør alle som ferdes i skogen beskytte seg mot flått, både med klesvalg og sjekkerutiner, mener Hilde Skudal.

TBE-virus

Det tar 20 minutter å finne ut om en pasient har TBE-viruset, sier bioingeniør Irene Nordrum ved Sykehuset Telemark.

Foto: Louie Procopio

Og de som trodde flåttsesongen er over for i år, må tro om igjen.

Forskere ved Universitetet i Agder har funnet aktivitet fra tidlig i mars, og har også sett at flåtten kan være aktiv på dagen selv om det har vært kuldegrader natten i forveien.

Nedgang i borreliose

Det er først og fremst langs kysten av Agder, Telemark og Vestfold at flåtten sprer viruset.

Økningen registrert i Norge gjelder først og fremst Telemark, og Folkehelseinstituttet skal nå se nærmere på hva som kan være årsaken.

– Vi har lagt merke til økningen i Telemark og skal ha et møte med folk derfra for å diskutere problemstillingen i detalj, sier Solveig Jore, som er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Solveig Jore

Solveig Jore, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet / NRK

– Vi vet ikke om det skyldes mer årvåkenhet fra klinikkene, økt testing av pasienter eller om det er en reell økning i området over tid. Dette må vi nå undersøke nærmere, sier hun.

Det som er gledelig er at det så langt i år er færre som har blitt syke av bakteriene fra flåtten. Så langt i år er det meldt om 315 syke, mens det i hele fjor ble registrert 421 tilfeller av borreliose i Norge.