Hopp til innhold

Her tar teknologien over jobbene

Betjente kasser er et av serviceområdene der jobben fortsatt er bemannet av mennesker – enn så lenge. Flere arbeidsområder står i fare for å bli erstattet av robotisering.

Selvbetjente kasser

SELVBETJENTE KASSER: Flere butikker velger nå å sette inn selvbetjente kasser i butikken.

Foto: Marita Nilsen / NRK

Enten du er en tur i banken eller på flyplassen på vei til varmere strøk, vil du på store deler av turen benytte deg av selvbetjente og automatiserte maskiner. Bankautomaten eller innsjekken på Gardermoen er bare noen eksempler på oppgaver i arbeidslivet som før var utført av mennesker, men som nå har blitt overtatt av «roboter».

– I verste fall kan jeg miste jobben

Onsdag åpnet en helt ubemannet dagligvarehandel i Bø i Telemark. På sosiale medier raser debatten om ubetjente kasser, og mange er bekymret for utviklingen.

Eirik Michelsen

BEKYMRET: Eirik Michelsen håper at ansatte kan beholde butikkjobbene, også i framtiden.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Eirik Michelsen, avdelingsleder for Handel og kontor i LO Telemark, jobber på Meny Myren i Skien. Han mener det er positivt at teknologien har kommet så langt at de selvbetjente kassene kan ta seg av noen av arbeidsoppgavene til en butikkmedarbeider. Men han ser også negative sider.

– De selvbetjente kassene avlaster oss i butikken veldig mye. Men jeg er skeptisk, og i verste fall vil jeg på sikt miste jobben min, sier Michelsen.

Ifølge SSB er det rundt 160 000 butikkmedarbeidere i Norge. Det er usikkert hvor mange som vil miste jobben om ubetjente butikker blir en realitet.

Selvbetjente kasser

MENY: De selvbetjente kassene skal avlaste medarbeiderne og redusere kø.

Foto: Ina Swann / NRK

Utkonkurrerer på pris og effektivitet

Truls Fjeldstad, Markedsdirektør i Norgesgruppen, sier at kassepunktet kan være et punkt som ikke skaper verdi for kunden, med unødvendige kostnader for bedriften.

Ubetjente kasser er uten tvil økonomisk gunstig, men Norgesgruppen har allikevel ingen umiddelbare planer om å erstatte kassemedarbeiderne.

Truls Fjeldstad

ET SUPPLEMENT: Truls Fjeldstad sier at selvbetjente kasser fungerer godt i butikkene.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK


– Vi jakter hele tiden på å redusere kostnader for å holde prisene nede. Men en realitet er jo at om du har mange varer er det ingenting som slår en god kassemedarbeider. Vi må ikke undervurdere verdien av mennesker å snakke med i butikken.

Ifølge Fjeldstad er de selvbetjente maskinene populære, og en stor andel av kundene har tatt de i bruk.

Mennesket ikke like viktig

Professor og leder av Center for Service Innovation ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, forteller at vi beveger oss mot en framtid der mennesket ikke er like viktig i verdiskapningen.

– Hvis vi går tilbake i tid ser vi at mennesket alltid har gitt plass for teknologi, enten det er en enkel eller avansert maskin. Det ser vi nå også, sier Andreassen.

Tor Wallin Andreassen

Tor W. Andreassen er professor og leder av CSI ved Norges Handelshøyskole

Foto: Norges Handelshøyskole

Han mener arbeidstakere må sørge for at de er attraktive som arbeidskraft, og samfunnet bør jobbe for å finne ut av hvor det vil være behov for mennesker i fremtiden. Egenskaper som kreativitet og medmenneskelighet vil være nødvendig.

– Det fine er jo at mange kjedelige og utrygge jobber blir borte, sier Andreassen.