Her spiser mordersneglen humleegg

– Det er urovekkende, sier biolog.

Brunsnegle

TRUER HUMLA: Brunsneglen er en fremmed art som truer norske planter og insekter.

Foto: Tone Lise Østbøe

Flere hageeiere har oppdaget at brunsnegler spiser eggene i humlebolene.

Tone Lise Østbøe fra Stavanger jobbet som humlerøkter og ville ha humlebol i egen hage. Der var det god aktivitet som plutselig stanset.

Brunsneglene hadde nemlig klart å finne veien til humlebolet og spist alt som var der.

– Det er alvorlig med snegler som spiser både dronningen og yngelen, og ødelegger pollenfellene i bikubene, sier Østbøe.

Bekjemp brunsneglen

Line Gregersen fra Hvasser i Vestfold har i lang tid vært plaget med brunsnegler i hagen.

– Jeg synes det er ille at brunsnegler spiser eggene i humlebol og bidrar til at humlebestanden i Norge går ned.

Line Gregersen

MÅ FJERNES: Line Gregersen mener alle hageeiere bør sørge for å fjerne brunsneglene.

Foto: Julie Refseth / NRK

Gregersen mener det må gjøres en større innsats for å bekjempe brunsnegler. Hun oppfordrer alle hageeiere til å gjøre det de kan for å bli kvitt dem.

– Humler er jo en viktig del av naturen vår. Da må vi gjøre det vi kan for å ta vare på dem

Viktig for økosystemet

Uten humler hadde vi ikke hatt frukt og bær som blant annet blåbær, epler og tomater.

På verdensbasis er det registrert 250 humlearter. 35 av disse er påvist i Norge. Ifølge biolog Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima, har humlebestanden i Norge gått ned de siste årene.

– Endringer i naturlandskapet og færre blomsterrike arealer er årsaken til dette. Jeg tror ikke alle humlene i Norge kommer til å bli utryddet, men det er viktig å sørge for at det biologiske mangfoldet i naturen ikke dør ut.

Slåttehumle, kløverhumle og lundgjøkhumle er blant de fem humleartene som står på den norske rødlista for arter, og som vurderes som truet.

Trues av fremmede arter

Brunsneglen er en av de fremmede artene som har kommet inn til Norge som blindpassasjer ved planteimport.

Steel synes det er urovekkende at sneglen truer humlebestanden ved at den spiser humlelyngel.

Biolog Christian Steel

TRUER NORSK NATUR: Biolog Christian Steel ønsker større fokus på fremmede arter. Her er han omringet av kanadagullris – en fremmed plante fra Nord-Amerika. Den er nå forbudt å selge og gi bort som hageplante.

Foto: Privat

Nå mener han myndighetene må gjøre en større innsats for å hindre at fremmede arter kommer til Norge som blindpassasjerer.

– Det må innføres en strengere kontroll av planteimport, og vi må satse på å produsere planter fra Norge i enda større grad enn det vi gjør i dag, sier Steel.

Færre humler vil også påvirke landbruket negativt.

– Kløverhumle har lange tunger og bidrar til produksjon av rødkløverfrø. Dette er en viktig fôrvekst som brukes i landbruket.

Stor trussel

– Fremmede arter er en av de største truslene mot biologisk mangfold, både nasjonalt og globalt, sier statssekretær Atle Hamar i Klima og miljødepartementet (V).

Hamar mener biologisk mangfold og fremmede arter må settes enda mer på dagsorden.

– Vi har ikke nok vitenskapelig kunnskap om brunsnegler som spiser eggene i humlebol, men brunsneglen spiser alt og den er først og fremst en plage for hageeiere og jordbruk.

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

VIKTIG Å BEKJEMPE: Statssekretær Atle Hamar i Klima og miljødepartementet (V), mener det er viktig med tiltak som sørger for å bekjempe og hindre spredning av fremmede arter.

Foto: Snorre Tønset / Klima og miljødepartementet

Brunsneglen utgjør kun en begrenset risiko for norsk natur, men Hamar mener likevel det er viktig at man bekjemper fremmede arter som har etablert seg i Norge.

Han mener også at Norge har et strengt regelverk på hvordan man kan importere planter.

I 2016 vedtok Regjeringen nye og strengere regler mot import, salg og spredning av en rekke planter.

– Det er viktig å ha tiltak som hindrer at humler og insekter i Norge dør ut. Dette er tiltak det jobbes med, og noe vi ser på som svært viktig.