– Ja, vi trives best på montessoriskole

Der de offentlige bygdeskolene legges ned, dukker montessoriskolene opp. I Telemark er det i alt åtte slike skoler.

Elever ved Bergsbygda montessoriskole

Elevene ved Bergsbygda montessoriskole er svært fornøyde med tilbudet de får.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Det er mange som spør andre elever om hva en montessoriskole er, sier Sanne. Hun går på Bergsbygda montessoriskole, og trives svært godt.

Hun og de andre elevene på skolen gjør plakater klare for å invitere alle som vil til åpen dag på skolen på lørdag. Her er elevene vant til å svare på spørsmålet; hva er en montessoriskole.

– Da forteller jeg at en montessoriskole er en annen type skole. Vi sitter ikke ved en pult og hører på læreren, men velger heller selv hva man vil jobbe med. Her jobber vi mer selvstendig enn vi gjør på de fleste skoler, sier Sanne.

– Hva synes du om å ha det ansvaret selv?

– Jeg synes det er bra, og trives bedre her enn jeg gjorde på en vanlig skole.

Telemark er det fylket i landet som har flest montessoriskoler, etter Nordland. I Telemark er det åtte, i Nordland 10.

Lærer Fredrik og elev Robin Andre

Lærer Fredrik Lange holder på med matematikk på gulvet sammen med elev Robin Andre.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Opplever stor overgang

I Bergsbygda driver de nå montessoriskole på tredje året, og mange elever har opplevd overgangen fra noen år i offentlig skole.

– Det var greit å begynne på denne skolen, og jeg synes det var litt lettere. Før måtte vi rekke opp hånda og vi måtte svare på et fast spørsmål. Det gjorde vi sammen, og da var det noen som ikke fikk lært noe, sier Adrian som går i sjette klasse.

I et stort rom er elever fra 5.- 7. klasse samlet. Mange holder på med ulike fag i rommet, men det er ingen timeplan og klassetimer på 45 minutter. På et bord sitter en lærer med fire jenter. De får en presentasjon i matte, andre jobber mer selvstendig- noen ved bord, mens andre ligger på gulvet.

Adrian finner ut at han skal begynne med matematikken, ved siden av sitter Isak som går i sjuende klasse. Han jobber med engelsk. Alt de gjør skriver de inn i egne loggbøker.

– Nå skal jeg skrive opp ukemålet, om jeg rakk det og hva jeg synes kan forbedres, og hva jeg synes om uken.

På barnas premisser

Rektor Anne Grethe Kringlåk, ser at mye av grunnen til at Telemark har fått åtte montessoriskoler er at offentlige bygdeskoler har blitt lagt ned. Hun sier de merker allerede at noen foreldre fra andre skolekretser oppsøker skolen på grunn av pedagogikken.

– Foreldre som velger å ha barna sine på montessoriskolen må nok forsvare det en del fordi det er nytt og fremmed i Telemark, men i Oslo hvor disse skolene har vært lenger velger jo foreldrene disse. Jeg synes også et er godt for foreldrene at de får et valg, sier hun.

Kanskje eleven ikke trenger en pause etter 45 minutter. For barna er dette et bedre system, så får vi voksne bare venne oss til det

Fredrik Lange - lærer ved montessoriskolen

Lærer Fredrik Lange jobbet først 10 år i en Montessori skole, og deretter var han to år i den offentlige.

– Jeg har funnet veien tilbake. I den tradisjonelle skolen er mange av systemene laget for de voksne. Med barna ved pultene har den voksne god kontroll, og etter 45 minutter trenger den voksne en pause. Barna jobber like godt på gulvet som de gjør ved et bord, sier han.