Her ligger steinmassene fortsatt

Steinmassene på Hermine Midelfarts eiendom på Gryteskjær i Tjøme kommune ligger fortsatt slik de gjorde etter den ulovlige sprengningen som ble utført i sommer.

Stein som er sprengt ut på Gryteskjær

IKKE RYDDET: Steinmassene på Hermine Midelfarts eiendom på Gryteskjær skulle ha vært fylt tilbake innen 15. september.

Foto: Ketil Kern / NRK

Det var deler av et svaberg som ble sprengt bort i forbindelse med riving av en gammel hytte og bygging av en ny.

Ulovlig inngrep i strandsonen blir sett på som alvorlig og Tjøme kommune politianmeldte saken.

Steinmassene skulle ha vært fylt tilbake innen 15. september, men dette er nå blitt utsatt. Ifølge Harald Svendsen, byggesaksleder i Tjøme kommune, er årsaken at firmaet som utførte sprengningsjobben ikke får lov til å gjøre flere arbeider på eiendommen.

– Firmaet som utførte de ulovlige arbeidene på Gryteskjær får ikke fortsette med nye arbeider der. Det er nye firmaer inne i bildet. Det har tatt noe tid å få på plass. Derfor har Tjøme kommune nå gitt en forlenget frist for fylle steinmassene tilbake, sier han.

LES OGSÅ: Må rydde opp innen fire uker

Etterforskes fortsatt

Den nye fristen for å flytte steinmassene tilbake er satt til 15. oktober.

– Da skal vi ut på befaring og se at de er fylt tilbake i riktig høyde og i tråd med den byggetillatelsen som er gitt, sier Svendsen.

Saken er fortsatt under etterforskning hos politiet i Vestfold.

Økokrim har tidligere uttalt at inngrep i strandsonen kan ende med fengselsstraff.