Her tviholder de fortsatt på fridagen

– Jeg ser ingen grunn til å forandre på tradisjonen med å ha fri på St.Hans-dagen, sier ordføreren i Sandefjord.

Sandefjord rådhus

Her i Sandefjord rådhus er ingen på jobb i dag.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch

Bjørn Ole Gleditsch skal nyte fridagen i Andebu, før han skal jobbe litt på ettermiddagen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

På nettsiden til Sandefjord kommune er budskapet klart: «Rådhuset med sentralbord, biblioteket og Kastet gjenvinningsstasjon er stengt sankthansdagen 24. juni.» Frem til 1990-tallet var ordningen med fri på St. Hans-dagen rotfestet i hele Vestfold. Nå er det bare Sandefjord kommune som tviholder på tradisjonen.

– Gjennom mine 11 år som ordfører har jeg ikke hatt noe renn av folk som klager på at kommunen har stengt på st.hansdagen, så jeg ser ikke noen grunn til å gjøre noen endring på den tradisjonen, sier Høyre-ordfører Bjørn Ole Gledtisch.

Han forklarer at kommunen har opprettholdt ordningen, fordi det er en innarbeidet rettighet hos de ansatte og at det foreløpig ikke er funnet noen løsning for å kompensere for den rettigheten, hvis den skulle avvikles.

– Det kan sikkert føles litt urettferdig at noen får en fast fridag. Samfunnsutviklingen har jo gått slik at de fleste butikker holder åpent, de fleste firmaer har folk på jobb. Så det kan nok hende at vi i fremtiden må kunne yte en viss form på informasjonsfronten i hvert fall, at vi kan yte en viss service for dem som er på jobb, så ikke de blir hindret i sitt arbeid. Men jeg vil ikke ta initiativ til å oppheve denne fridagen for de ansatte, sier ordføreren.

– Urettferdig å ha fri

Ordningen med fri St. Hans-dagen er knyttet til gamle tradisjoner og århundregammel historikk, og den var særlig rotfestet i søndre Vestfold. Frem til i fjor hadde Sandefjord følge av Tjøme.

Les også: Kommuneansatte vil ha ny fridag

– Det ville nesten føles urettferdig å ha fri, for ordningen gjaldt ikke alle. De som jobber turnus måtte jo jobbe. Men det er klart det er en overgang, sier Else Reitan som jobber på sentralbordet i Tjøme kommune. I fjor var St. Hans-dagen arbeidsdag for første gang i øykommunen.

Ordningen med å holde fri 24. juni har eksistert fra starten på 1900-tallet. Men på begynnelsen av 1990-tallet vant kapitalismen frem. Flere og flere butikker holdt åpent, og kommunene fulgte etter.

Bålbrenning

Spesielt langs kysten på sør- og østlandet har det vært tradisjon for å feire St. Hans med bål, båtliv og fest. Og fri dagen derpå.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Var helligdag

Dagen var helligdag i Norge inntil 1770 da den ble avskaffet ved festdagsreduksjonen. «Jonsok» kommer av jónsvaka, som er norrønt og betyr «våkenatt for Jon» (en annen variant av Johannes). Sankthansaften feires 23. juni, kvelden før høytidsdagen, på samme måte som for eksempel jul-, påske- og pinseaften.

Les også: – Du bør ha fri dersom du bor i Søndre Vestfold

I Oslofjordområdet og på Sørlandet har det tradisjonelt vært omfattende feiring av sommernatta med bål ved sjøen, båtlliv og festing. I kystområdene i Vestfold var det derfor fram til 1990-tallet vanlig å holde stengt i butikker og ha fri fra arbeidet dagen etter, det vil si på sankthansdagen.

– Og hva skal ordføreren i Sandefjord bruke fridagen på?

– Jeg skal en tur til Andebu og nyte det gode liv, høre på fuglene og se på den pene naturen. Og så skal jeg jobbe litt i ettermiddag, sier Bjørn Ole Gleditsch.