Hopp til innhold

Telemark først med klimaregnskap

Innovasjon og krav til leverandører skal gjøre industrifylket Telemark klimanøytralt.

Herøya industripark

PORSGRUNN: Industrien i Porsgrunn står for en stor del av klimautslippene i Telemark. Fylket har størst utslipp i landet i forhold til folketall.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Som første fylke i Norge, har Telemark ferdigstilt sitt klimaregnskap. Regnskapet skal være et verktøy når fylket forsøker å redusere sitt utslipp med 80 prosent innen 2050.

Og regnskapet trengs, SSB tall fra 2015 viser at Telemark er nummer tre blant fylkene når man ser på utslipp av klimagasser, kun slått av oljefylkene Rogaland og Hordaland. Ser man i forhold til folketall er Telemark klart verst i klassen.

Industrien

Det er ikke tilfeldig at Telemark har høye utslipp. Store deler av direkteutslippene kommer fra industrien i Grenland. Leder for styringsgruppa for fylkeskommunens klimaplan, Ådne Naper, mener at tallene understreker viktigheten av å støtte opp om industri som satser på co₂ rensing.

Ådne Naper og klimaregnskap

INNOVASJON: Leder for styringsgruppa for fylkeskommunens klimaplan, Ådne Naper, mener man må støtte industri som tør å satse på reduksjon av klimautslipp.

Foto: Sigmund Bolme / NRK

– Industrien er en veldig stor arbeidsgiver og bidragsyter for verdiskapning i Telemark, men dette viser hvor viktig det er å heie på den industrien som vil kutte utslipp i egen produksjon, sier Naper.

Naper har tidligere kritisert regjeringen for å redusere satsingen på utviklingen av co₂ rensing for industrien. Reduksjonen førte til at sementprodusenten Norcem i Brevik la sitt forskningsprosjekt for co₂ fangst på is.

Ikke i rute for 2050

Klimaregnskapet viser at fylket er i rute for en reduksjon av utslippene på 40 prosent innen 2030, men målene om 80–95 prosents reduksjon før 2050 er foreløpig utenfor rekkevidde.

– For å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 må det mer innovasjon og nyvinning til. Vi bør blant annet sette krav til leverandører av varer og tjenester, sier Naper.

Vil ikke rangere

Klimaregnskapet viser utslippene for alle kommunene i Telemark, og avslører store forskjeller i klimautslipp per innbygger, men Naper ønsker ikke å bruke regnskapet til å rangere kommunene.

– Jeg synes det er litt viktig at vi ikke sammenligner olje og vann her. Kommunene har veldig ulike forutsetninger for å drive klimaeffektiv virksomhet, men det er mye å lære av å sammenligne kommuner med ganske lik sammensetning og befolkningstall, sier Naper.

Klimanøytrale hus

I regnskapet vises det også til at man håper å redusere klimautslippene fra oppvarming av alle husstander med 100 prosent. Naper vil ikke gå med på at dette er et urealistisk mål

– Nei, faktisk ikke, innen 2030 så bør vi kutte ut alt som heter oljefyring i hus og annen byggmasse, og varme opp bygningene med fornybare energikilder. Vi vet at det foregår masse god utvikling på blant annet fjernvarme, biovarme, og på ren elektrisk forsyning, sier Naper.

Så du tror det er realistisk at husstander i Telemark kan bli klimanøytrale?

– Ja det tror jeg, og vi ser også at hvordan vi forvalter bygg og hus har stor innvirkning på hvor store utslipp vi har, forteller Naper.