Her er de nye reglene for EU-kontrollen

Fra 8. juni blir det vanskeligere å få bilen EU-godkjent.

EU-kontroll

NYTT: Det gjennomføres nærmere to millioner EU-kontroller og etterkontroller i Norge i året. 8. juni får Statens vegvesen nytt register for disse kontrollene. (illustrasjonsbilde)

Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

Den 8. juni kommer det nye regler for gjennomføringen av EU-kontroller her i landet.

– Det er en god del flere kontrollpunkter som skal sjekkes i den nye kontrollen, sier overingeniør Jarle Holt i Statens vegvesen Vestfold.

– Betyr det at det kan bli vanskeligere å gå gjennom en EU-kontroll?

– I og med at det er flere punkter, så er det flere muligheter for kontrollorganet til å sette opp en mangel på kjøretøyet hjemla i kontrollinstruksen nå, enn det var før. Så i visse tilfeller kan det bli vanskeligere.

– Hvorfor kommer disse endringene?

– Det er flere årsaker til det, men man skal tilstrebe en mer lik kontroll som det vi har i resten av Europa. I tillegg har bransjen etterlyst en god del kontrollpunkter som de per i dag ikke har kunnet sette opp som mangel, sier Holt.

Sjekker refleksvest

Fra sommeren av vil det blant annet bli sjekket om du har en refleksvest i bilen under en EU-kontroll.

– Vegvesenet har sett viktigheten av å ha på seg en varselvest hvis man får stopp langs veien og går ut av bilen, forklarer Holt.

Mangler du en slik vest, regnes det imidlertid som en mindre mangel, og vil ikke alene hindre bilen i å bli EU-godkjent.

Unngå kontroll i uke 24

På grunn av innføringen av det nye registeret vil det bli vanskelig å få utført en EU-kontroll mellom 3. og 8. juni.

Det vil imidlertid være nødløsninger for dem som ha gjennomført kontrollen den aktuelle uka.

– Innføring av nytt register gjør det nødvendig med litt nedetid, men vi håper det i liten grad vil påvirke bileiere der ute, sier overingeniør Leif Magne Halvorsen i Statens vegvesen.

– Det nye registeret vil i større grad enn tidligere kunne ivareta hensikten med kontrollene og sikre trygge og miljøvennlige kjøretøy uten for mye forurensning på norske veier, fortsetter han.