Helsesøsterpengene ble brukt til helt andre formål

Hof kommune fikk i 2013 utdelt 108 000 kroner til å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten. Helsesøster May Britt Roligheten Ruud har ikke sett noe til pengene.

Helsesøster i Hof, May Britt Roligheten Ruud, på sitt kontor

Ledende helsesøster i Hof, May Britt Roligheten Ruud, sier helsestasjonen og skolehelsetjenesten har knappe ressurser.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Regjeringen deler ut 200 millioner kroner til å styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste i sitt forslag til statsbudsjett. Men pengene er ikke øremerkede, og kommunene kan dermed bruke dem på helt andre formål om de ønsker.

Det skjedde i Hof kommune, med pengene som ble delt ut i fjor.

– Vi fikk overført 108 000 kroner fra staten, men de ble ikke brukt til helsestasjon og skolehelsetjeneste. I år ser det ut til at vi får utdelt 214 000 kroner, men det ser ikke ut til at de heller skal brukes til det de egentlig er ment til, sier ledende helsesøster i Hof kommune, May Britt Roligheten Ruud.

– Bør øremerkes

Kristin Sofie Waldum

Kristin Sofie Waldum i Norsk Sykepleierforbund mener pengene må øremerkes.

Foto: Camilla Moe Røisland

NRK.no har tidligere omtalt Norsk Sykepleierforbunds bekymring om at pengene som deles ut i år ikke kommer fram dit de er ment.

Ifølge en undersøkelse gjort av forbundets tidsskrift, Sykepleien, gikk halvparten av pengene regjeringen delte ut i fjor til andre ting enn å øke antall helsesøsterårsverk.

– Dette viser at det er behov for en øremerking av midlene, og at de knyttes opp mot bemanningsnormen, sier leder for landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund, Kristin Sofie Waldum.

Under bemanningsnormen

Hof kommune har en helsesøster i halv stilling som skal følge opp over 400 skolebarn, hvorav rundt 300 går på barneskolen. Dette er langt under Helsedirektoratets bemanningsnorm, der det står at det trengs en helsesøster i full stilling for å følge opp 300 barneskolebarn.

Rådmann i Hof, Jorid Sønju, sier kommunen brukte pengene de fikk utbetalt til andre formål fordi de allerede året før hadde styrket helsestasjon og skolehelsetjeneste med en halv stilling. Utover det vil hun ikke kommentere saken.

Stramt budsjett

Ragnar Lindås, Ordfører i Hof kommune

Ordfører Ragnar Lindås sier de mener skolehelsetilbudet er ivaretatt med en halv stilling.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ordfører i Hof kommune, Ragnar Lindås (H), støtter rådmannen i at de allerede hadde styrket tjenesten og derfor brukte pengene til andre formål.

– Vi mente tilbudet var ivaretatt med en halv stilling. Vi har bare én skole, så der har vi jo en fordel. Men det er mulig vi ikke har ressurser nok, og bør se på det, sier Lindås.

Ruud sier hun har fått signaler om at heller ikke pengene regjeringen deler ut i år vil bli brukt på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ordføreren sier budsjettet ikke er vedtatt, og at det derfor ikke er klart hva pengene skal brukes på.

– Hvis det viser seg at det vi har ikke holder mål, er det mulig vi må se på det på nytt. Men jeg kan foreløpig ikke uttale meg om det er mulig å omdisponere noen kroner. Det må vi se på når budsjettet legges fram.