Pasientene skal vite hvilke leger som reserverer seg

Helseminister Bent Høie skal tirsdag legge frem et lovforslag rett for leger som reserverer seg mot å henvise til abort.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie legger i morgen fram et lovforslag som skal tydeliggjøre hvorvidt fastleger kan reservere seg mot abort.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I forslaget heter det blant annet at leger plikter å opplyse hva slags standpunkt de har. Bent Høie sier at pasientene har et krav på å få vite hvor legene står, skriver Aftenposten.

Les hele høringsuttalelsen her.

Det nye forslaget skal gi fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning og behandling ved sterke samvittighetsgrunner.

Departementet skriver at det i hovedsak handler om abortsaker, men at den også kan gjelde aktiv dødshjelp.

Skal bli lettere å skifte fastlege

Det nye lovforslaget gir ikke rom for å reservere seg mot å sette inn prevensjon eller henvise til assistert befruktning.

Endringen skal gjøre det lettere for pasienter å skifte fastelege dersom de har en lege som reserverer seg.

Før en fastelege får mulighet til å reservere seg, må legen dokumentere at han eller hun har inngått en avtale med enn annen fastlege som kan ta imot kvinnene allerede neste dag. Fastlegen skal også informere sine kvinnelig pasienter om at om at de kan henvende seg direkte til sykehuset, dersom de ønsker henvisning til abort.

Kommunen skal sørge for at innbyggerne til enhver tid vet hvilke leger som har reservert seg.

Fylkeslegen har bedt om informasjon

Fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase, har tidligere bedt om omfattende informasjon fra Bø kommune i forbindelse med tilsynssaken ved legesenteret i kommunen der tre fastleger har reservert seg mot å henvise til abort eller sette inn spiral.

Aase ber om blant annet redegjørelse fra hver av legene som har reservert seg, og ønsker informasjon om blant annet hvorfor de reservere seg og om det har noen avtale med kommunen til å reservere seg.