Helgesen: – Må få fakta på bordet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avviser at han kjører over de folkevalgte i Porsgrunn i deponisaken.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)

FAKTA: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil konsekvensutrede gruvene i Brevik som mulig avfallsdeponi. Bildet er fra da Helgesen besøkte gruvene i sommer.

Foto: Øystein Økter / NRK

– Ordføreren i Porsgrunn har ingen grunn til å føle seg overkjørt. Når vi skal finne en ny lokasjon for et nasjonalt avfallsdeponi må det gjøres grundige utredninger av begge de to aktuelle stedene. Når politikerne i Porsgrunn ikke vil gjøre dette på eget initiativ, må vi gjøre dette fra statlig hold, sier Helgesen.

Robin Kåss

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss føler seg overkjørt av regjeringen i deponisaken.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Mandag blei det kjent at regjeringen overstyrer bystyrevedtaket fra Porsgrunn, og går for en konsekvensutredning av Brevik som mulig nytt nasjonalt deponi for farlig avfall.

– Ikke så enkelt

Det samme gjøres i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Men der ønsker kommunen en utredning. Det gjør det allikevel ikke enklere for regjeringen å bestemme seg for hvilket alternativ man skal velge, sier Helgesen.

– Dersom det ikke var usikkerheter knyttet til deponialternativet i Nesset ville valget vært lett. Slik er det ikke. Derfor må begge steder konsekvensutredes, slik at vi kan veie de to stedene opp mot hverandre på likt grunnlag.

Tidsbruken er belastende

Reaksjonene i Brevik lot ikke vente på seg da nyheten om en konsekvensutredning kom mandag. Leder av aksjonsgruppa Vern om Grenland, Jan Erik Parr likte dårlig det han fikk høre, og sier det er belastende for folk som bor i Brevik at det vil ta enda lengre tid før en beslutning blir tatt.

Jan Erik Parr

Leder av aksjonsgruppa Vern om Grenland, Jan Erik Parr er kritisk til at en konsekvensutredning vil forsinke deponiprosessen ytterligere.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det er tungt å leve med denne saken over seg hele tiden, sier Parr.

Helgesen har forståelse for at det er krevende for folk i Brevik.

– All tid som går før en beslutning er tatt kan vekke bekymring.

Han vil allikevel ikke si når man kan forvente at de to konsekvensutredningene vil være ferdige.

– Det er for tidlig å si noe om. Normalt tar slike utredninger et års tid, men om det er tilfelle her gjenstår å se.