Hele regninga til bilistene

Regjeringen vil gi bilistene hele regninga på nærmere 1.300 millioner kroner for å bygge en ny E18-strekning i Vestfold.

Veiarbeid
Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

- Dette åpner for et nytt og uakseptabelt prinsipp når det gjelder veifinansiering i Norge, mener FrPs Anders Anundsen. Det er den ulykkesbelastede strekningen mellom Langåker i Sandefjord og Bommestad i Larvik bilistene skal betale. Strekningen omfatter foruten fire felts vei også en miljøtunnel og ny bro over Lågen. Strekningen skal kunne tas i bruk høsten 2009.

 

- Dramatisk utvikling

- Ved alle andre stamveiutbygginger i Norge har staten bidratt med alt eller en del av utbyggingskostnaden. Det er derfor dramatisk når regjeringen nå dytter hele kostnaden over på bilistene, sier Anders Anundsen. Han har ivret for raskest mulig fire-felts utbygging av E 18 gjennom hele Vestfold, men han vil at staten skal betale hele gildet.

Åpner for nytt prinsipp

- Med dette forslaget åpner regjeringen for et nytt prinsipp, der staten ikke skal ta noen del i finansieringen av viktige stamveistrekninger. Det vil få dramatiske konsekvenser for alle veier som skal bygges fremover, mener Anundsen. Konsekvensen blir nemlig høyere bompengeavgifter og lengre innkrevingstid av bompenger, sier han.

Sparer uten å yte

Der E 18 gjennom Vestfold er bygd om til fire felt, er tallet på alvorlige ulykker er gått drastisk ned. - Sett i lys av hva staten vil spare på en slik utvikling, er det spesielt ille at regjeringen ikke vil bidra til denne utviklingen, sier Anders Anundsen.