Hopp til innhold

Klar melding fra skolene: Foreldre må ta ansvar i svømmeopplæringen

Aiah Dyba kan ikke svømme. Likevel har de fire barna hennes lært seg å bli trygge i vann.

Hele Norge svømmer: Aseel Dyba (11), Abdo Dyba (8) og mamma Aiah Dyba ved bassenget i Rjukanbadet.

VIKTIG: Aseel Dyba (11) og Abdo Dyba (8) har gått på svømmekurs i tillegg til svømmeundervisningen på skolen. Mamma Aiah Dyba kan ikke svømme selv, og tror mange foreldre strever med å bidra til svømmeopplæring.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Det har ikke vært lett for Aiah Dyba og mannen å bli med barna sine i basseng.

Familien kom som flyktninger fra Palestina for ti år siden. Firebarnsmoren hadde aldri tatt et svømmetak før hun kom til Norge.

– Det var liksom aldri noe tema. Spesielt ikke for oss kvinner.

Siden det har vært vanskelig for foreldrene å hjelpe barna sine selv, har de sendt dem på svømmekurs.

Avhengig av foreldrenes hjelp

Sju av ti skoler mener foreldrene må bidra for at barna skal klare kompetansemålene i læreplanen.

Det viser en undersøkelse NRK har gjennomført.

Men mange barn får ikke svømmetrening på fritiden.

Svømmelærer ved Haukås skole i Hustadvika kommune, Anneli Talsethagen, fortviler over hvor lite foreldre involverer seg.

Anneli Talsethagen

Anneli Talsethagen, svømmelærer ved Haukås skole i Hustadvika kommune.

Foto: Privat

– Ungene får ikke den tryggheten hjemmefra som de bør ha.

Læreren møter stadig elever som aldri har satt sine føtter i et basseng før de begynner med svømming på skolen.

Så lenge situasjonen er slik, mener hun kompetansemålene for fjerde trinn er umulig å nå. Det er hun ikke alene om å mene.

Halvparten av skolene som har svart på NRKs undersøkelse, svarer at kompetansemålene er urealistiske.

– Når ikke ungene klarer å svømme 12,5 meter over på kortsiden engang, hvordan skal de da greie å svømme 200 meter? De får for lite trening, sier Talsethagen.

Derfor er hun opptatt av at foreldre må følge opp.

– Det blir nesten som en lekse. Du øver på det du har lært.

NRK forklarer

Dette må 10-åringene klare

Elevene skal kunne falle ut på dypt vann

Deretter må de svømme 100 meter på magen

Underveis skal de dykke ned og hente en gjenstand

Så får de hvile seg i 3 minutter

Før de svømmer 100 meter rygg og tar seg opp på land

Det viktige vannet

– Skolenes ansvar

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen, sier at alle skolene i Norge fikk ta del i prosessen da de nye kompetansemålene ble innført.

– Det er bred oppslutning om læreplanen for kroppsøvingsfag, sier hun.

– 72 prosent av skolene svarer at foreldrene må bidra for å lære barna å svømme. Hva tenker du om det?

– Ja, det kan man jo si om mange ting, folkehelse generelt, sunn livsstil og svømmeopplæring. Det er jo mange foreldre som ikke kan det selv heller.

Svømmeforbundet mener dette er en av grunnene til at skolene må ta det største ansvaret for at barn lærer å svømme.

Hele Norge svømmer: Jan Kjensli, Norges svømmeforbund ved bassenget ved Norges Idrettshøgskole

Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Det er skolene som kan sørge for at man får like muligheter. Uavhengig av hvor man bor, hvilke foreldre man har og hvilke ressurser man har tilgang på, sier utviklingskonsulent Jan Kjensli.

Han mener skolene må fortelle foreldrene hva de kan bidra med.

– Alle har ikke de kunnskapene som skal til for å gjøre noe på eget initiativ.

Ikke så enkelt for alle

Aiah Dyba mener at det er viktig at foreldre tar ansvar for barnas svømmeferdigheter.

Selv har hun tatt grep og meldt seg på kurs i regi av Røde Kors. Hun har likevel langt igjen før hun kan lære noen andre å svømme.

Og hun har stor forståelse for at det ikke er like enkelt for alle.

– Om du har lite tid og dårlig økonomi, så er det ikke så lett å vite hva man skal gjøre, sier hun.

Dyba er glad for at familien har nådd et viktig mål. Alle de fire barna kan svømme. De føler seg trygge i vannet.

– Vi bor i Norge. Det er mye vann her. Barna trenger å kunne svømme.

 Aseel Dyba (11) og Abdo Dyba (8) har gått på svømmekurs i tillegg til svømmeundervisningen på skolen. Mamma Aiah Dyba. Ahmed Dyba (14) til høyre.

Aseel Dyba (11) og Abdo Dyba (8) har gått på svømmekurs i tillegg til svømmeundervisningen på skolen. Mamma Aiah Dyba. Ahmed Dyba (14) til høyre.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK