Hedret forfatter

Og hederen besto i en plakett med et sitat fra en av hennes noveller.

Bjørg Vik
Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Forfatteren Bjørg Vik sa at det var en stor ære å få oppleve dette.

Det var ordfører Øystein Beyer som sammen med forfatteren avduket plaketten i Bybakken i Porsgrunn.

Plaketten er satt opp for å hedre hennes forfatterskap og kunst.

 

Øystein Beyer og Bjørg Vik
Foto: Kurt Inge Dale / NRK

 

Fineste gate

Sitatet er hentet fra en av hennes noveller. Handlingen forgår i Amandabakken i novella, i virkeligheten heter den Bybakken.

- Dette er en bakke jeg har tråkket opp og ned i snart 30 år, og den er en av byens fineste gater. Så dette betyr mye for meg og jeg er rørt, sier hun.