Hopp til innhold

Denne ungen er ikke sett i Telemark på 160 år

I sommer kom det for første gong en havørnunge på vingene etter en vellykket hekking i Kragerø. Dermed fins havørn nesten over alt langs kysten her i landet.

Dette er den første havørnungen som er klekket ut i Telemark på 160 år.

NY KYSTGJEST i KRAGERØ : Se den månedsgamle havørna blir ringmerket

– Det er veldig stort! Vi regner med at det er 160 år siden havørna har hekket i Telemark.

Det sier Jan Erik Tangen, som på oppdrag fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark, i flere år har ledet et prosjekt for å følge med på havørna.

Jan Erik Tangen er naturfotograf

Naturfotograf og friluftsmann Jan Erik Tangen leder havørnprosjektet.

Foto: Per Ole Halvorsen

Sist arten hekket i skjærgården i Telemark er så langt tilbake som 1860.

– Det er første året vi har et sikkert bevis på at det har kommet en havørnunge på vingene. Reiret er bygd på i flere år.

Havørnen ble fredet i 1968 sammen med flere andre rovfugler. Den hadde da vært sterkt forfulgt, og fra 1900-tallet påvirket også miljøgifter bestanden.

– Men i Nord-Norge var det fremdeles en bestand av havørn, og den formerte seg og kom nedover langs kysten. Havørner fra Sverige og Finland trekker også til Sør-Norge om vinteren, sier Tangen.

Fredningen førte til at bestanden tok seg opp, og havørn ble tatt ut av rødlista i 2006.

Telemark har vært ett av få fylker her i landet hvor det ikke har vært observert hekkende havørn i mange generasjoner. Det har også vært hekking på Håøya i Akershus, mens det i Østfold ikke har vært hekking av havørn på over 100 år.

– Vi venter spent, og har bygd plattformer til dem, men så langt mangler de i Østfold, sier Rune Aae, høgskolelektor, og leder av naturfagseksjonen ved Høgskolen i Østfold.

– Aldri vært mer havørn i Norge enn nå

Mislykket hekking

Alt tyder på at det har vært hekking av havørn i Kragerø over noen år. Ifølge Tangen har havørnen begynt på reirbygging, men blitt avbrutt.

I 2013 og 2014 ble det sett to voksne fugler, men selve reiret ble funnet av naturfotograf Per Ole Halvorsen i 2016.

Espen Marker og Per Ole Halvorsen

Espen Marker i Statens Naturoppsyn og naturfotograf Per Ole Halvorsen ringmerker havørnungen.

Foto: Jan Erik Tangen

– Men da var det ingen unge der, men om den ble røvet, det vet vi ikke.

De har begge vært redd for at uvedkommende skal rasere reiret. Det har forekommet en del reirplyndringer andre steder i landet.

Havørn hekker i byen

Kan bli ferdselsforbud

Seniorrådgiver Morten Johannessen hos Fylkesmannen i Telemark mener hekkeområdene nå bør sikres.

– Havørna er sårbare under rugeperioden og når ungene er små i reiret. Et ferdselsforbud kan bli aktuelt.

Havørn i Kragerø

Er denne havørnungen heldig, kan den bli opptil 50 år gammel.

Foto: Per Ole Halvorsen

– Frykter dere plyndring?

– Det er ikke så kjent foreløpig hvor reiret er, men det er nå uansett fullt mulig når som helst å se havørn langs hele kysten året rundt.

Jan Erik Tangen tok bilde med telelinse av den ene av paret som fikk fram en unge i år. Den er ringmerka, og ved å zoome inn så han nummeret.

Nå venter han på å få vite hvor den ble klekket ut. Og sannsynligvis er det Søta bror som har flydd inn og landet i tretoppen i Kragerø.

– Det er trolig en svensk fugl, sier Jan Erik Tangen.

Havørn hekker igjen i Telemark

Havørnungen har fin utsikt fra redet høyt oppe i treet og er observert i reirområdet med begge foreldrefuglene.

Foto: Per Ole Halvorsen