Haukelivegen AS protesterer

E134 Haukelivegen AS mener myndighetene planlegger for kø og kaos over fjellet i dårlig vær. I et innspill til Nasjonal transportplan kritiserer interesseorganisasjonen at Haukelifjell ikke blir planlagt med sikte på å tilby full vintersikkerhet. Prognosene viser at trafikken skal øke kraftig på E134, samtidig som reglene for kolonnekjøring er stramma inn. De oppfordrer på det sterkeste samferdselsdepartementet til å gjøre en ny vurdering i saken.

Haukelifjell og Seljestadfjellet kolonnekjøring
Foto: Ragnvald Christenson