Hardt ramma eksportnæring

Finanskrisa har ramma eksportnæringa hardt. Verst er det for næringa i Vestfold.

Vogntog - illustrasjonsfoto
Foto: Statens Vegvesen

Eksporten fra bedrifter i Vestfold er halvert på ett år. Ingen andre fylker i landet har en så kraftig nedgang i eksporten det siste året.

- Dette er en uvanlig og dramatisk endring, sier regiondirektør Einar Røsås i NHO Vestfold.

Eksportbedriftene i Vestfold har de siste åra hatt jevn stigning i eksporten fram til finanskrisa ramma verdensøkonomien. Men i desember ble svikten i den internasjonale etterspørselen tydelig også her til lands.

Opp i Buskerud

Ifølge Røsås viser den fylkesfordelte eksportstatistikken at bare seks fylker hadde eksportøkning i januar 2009, mens hele 13 hadde eksportnedgang.

Det var økning for Buskerud (23,4%), Nord-Trøndelag (19,1%), Nordland (11,8%), Troms (5,3%), Møre og Romsdal (3,1 %) og Akershus (2,3%).

Ned i Telemark

De 13 fylkene som hadde eksportnedgang i januar var Finnmark (-8,0 %), Østfold (-10,7), Hordaland (-15,0%), Oslo (-15,2%), Sogn Fjordane (-18,2%), Telemark (-19,8%), Oppland (-22,2%), Aust-Agder (-24,9%), Hedmark (-27,1%), Sør-Trøndelag (-37,2%), Rogaland (-45,0%), Vest-Agder (-46,7%) og Vestfold (-50,5%).