Hopp til innhold

Har ventet på erstatning i seks år

Et litauisk forsikringsselskap tok ikke ansvar da en av deres kunder frontkolliderte med Heidi Jørgensen for seks år siden. Siden da har hun ventet på erstatning.

Heidi Jørgensen

For seks år siden ble Heidi Jørgensen hardt skadd da en utenlandsk bilist kolliderte med henne. Fortsatt venter hun på erstatning. Per Oretorp i Landsforeningen for trafikkskadde forstår ikke hvorfor hun har måttet forholde seg til et utenlandsk forsikringsselkap.

Foto: Per Foss / NRK

For snart seks år siden frontkolliderte Heidi Jørgensen på E18 utenfor Sandefjord i Vestfold. Det var tett tåke, og en bil som foretok en forbikjøring kom over i hennes felt.

Etter ulykken må Jørgensen ha daglig behandling for skadene, og hun kan ikke jobbe. Hun har kjempet lenge for å få erstatningen hun har krav på, men det litauiske forsikringsselskapet til personen som kolliderte i henne, tok ikke ansvar.

– De må betale

– Jeg forstår at det må gå en viss tid fordi skadene må stabilisere seg, og at man kanskje trenger flere operasjoner. Når ting først er stabilisert, og man har fått den uttalelsen fra legene om hvordan skadene er, så mener jeg det ikke er mer å vente på. Da synes jeg de rett og slett må betale det jeg her rett til, sier Jørgensen til NRK.

For snart to år siden overtok Gjensidige saken. Jørgensen sendte inn et erstatningskrav på 8,6 millioner kroner, men fortsatt har hun ikke fått erstatning og hun har derfor sendt et nytt krav.

– Jeg hadde aldri trodd det skulle gå så lang tid, og det er slikt man ikke tenker på før man er der. Man vet ikke at systemet fungerer slik, og at det går så sakte, sier Jørgensen.

Overtok kravet

– Gjensidige overtok et krav som vår kunde hadde mot et litauisk forsikringsselskap, som aldri fulgte opp sine forpliktelser. Det kravet som vi forholder oss til, mottok vi 7. mars i år. Det er det kravet vi skal ta stilling til, sier Øystein Thoresen, informasjonsdirektør i Gjensidige.

Thoresen håper det skal være mulig å få til en ganske rask avgjørelse i saken.

Saken fortsetter etter bildet.

Per Oretorp

Per Oretorp i Landsforeningen for trafikkskadde stiller seg uforstående til at ikke Heidi Jørgensen kunne forholde seg til sitt norske forsikringsselskap etter ulykken for snart seks år siden.

Foto: NRK

– Historien høres rar ut

– Hele denne historien høres rar ut for meg, fordi at det slik at den skadelidne faktisk skal kunne forholde seg til sitt norske selskap, og få utbetalt erstatning i henhold til norsk lov. Så at hun har måttet forholde seg til det litauiske selskapet når hun er skadde i Norge, det forstår jeg rett og slett ikke, sier Per Oretorp i Landsforeningen for trafikkskadde.

Er det uvanlig?

– Ja, fordi her har vi noe som heter Trafikkforsikringsforeningen som trer inn når det er utenlandske kjøretøy involvert. Det er for at den uskyldige skadelidne skal kunne forholde seg til det norske selskapet som kjenner de norske erstatningsreglene. Så skal de økonomiske tapene som oppstår for akkurat denne skadelidne utbetales i henhold til norsk regelverk, sier Oretorp.

– Seks år sier ikke så mye

Hvor greit er det å måtte vente i seks år på erstatning?

– Seks år sier ikke så mye, det er ikke så uvanlig for på de store skadene tar det ofte lang tid for å finne ut hvilke konsekvenser skadene får. Det er faktisk skadens konsekvenser som skal erstattes, ikke skaden i seg selv. Da ligger det i sakens natur at man må vite hvor bra den skadelidne blir, hvilket inntektstap denne får og hvilke fremtidige utgifter som kommer. Jeg er faktisk mer bekymret for de tilfellene der saksbehandlingen ligger på to år og nedover, sier Oretorp.

Hva skal folk gjøre for å unngå å havne i en slik situasjon dersom de kolliderer med en utenlandsk bil?

– Dersom vi tar utgangspunkt i at dette gjelder ulykker i Norge, så er det ikke noen forskjell om du kolliderer med en utenlandsk bil eller en norsk-registrert bil. Det viktige er at du får adekvat hjelp med en gang. Profesjonell og kyndig råd og veilledning, for det er noe som selskapene er alt for dårlige på, sier Oretorp.

Skal få dekket advokathjelp

Han anbefaler å ta kontakt med en advokat som har spesialisert seg på slike saker.

– Det er alt for mange uerfarne advokater som tar disse sakene for den skadelidnes regning. Skadelidne har faktisk krav på å få dekket nødvendige advokatutgifter i forbindelse med sin erstatningssak. For å nå fram, og få korrekt erstatning, er man helt avhengig av å få bistand fra en spesialisert advokat, sier Oretorp.