Har sendt rapport til politiet

Tjøme kommune har sendt BDOs gransking av byggesaksavdelingen til politiet. Det kommer fram i en pressemelding. Fungerende rådmann Johnny Steinsvåg sier hensynet til ansatte og en eventuell politietterforskning gjør at kommunen mener Sør-Øst politidistrikt bør vurdere om det foreligger mulige straffbare forhold.