Vil kutte støtte til kjøp av elektrisk varebil

De siste fem månedene har staten gitt inntil 50 000 kroner i støtte til bedrifter som vil kjøpe elektrisk varebil. Snart kan ordningen forsvinne.

Transportsjef Astrid Lilliestråle i Enova åpner panseret på en elvarebil på Enovakonferansen i Trondheim 28. januar 2020.

Transportsjef Astrid Lilliestråle i Enova åpner panseret på en elvarebil på Enovakonferansen i Trondheim 28. januar 2020.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Etter at ordningen ble innført sent i fjor sommer, er det gitt støtte til innkjøp av 3492 elvarebiler her i landet.

Pengene kommer fra Nullutslippsfondet, en samling støttetilbud som skal gjøre det lettere å kutte utslipp i næringstransporten.

Pengene i fondet, som styres av Enova, går ikke bare til støtte for kjøp av elvarebiler, men også til elektrifisering av sjøtransport og andre klimatiltak i landtransporten.

Enova lokker med inntil 50 000 kroner i klimarabatt for selve bilen og 5000 for en lader dersom en bedrift kjøper en elvarebil. Hos Enova er det et mål om å nå nullutslipp for varebiler opp mot 2025.

De opplevde at det gikk unna i elbilsalget, men ikke i elvarebilsalget.

– Vi så at teknologien var moden, men at det var behov for en liten dytt. Derfor så vi muligheten til å innføre ordningen, sier transportsjef Astrid Lilliestråle i Enova.

Skifter ut bilparken

Hos Elektro4 i Skien har de skiftet ut 20 prosent av bilparken sin siden elbilene kom på markedet. I dag har bedriften ti elvarebiler og tre elbiler som brukes av administrasjonen, forteller bilansvarlig, Andreas Sterner.

Andreas Sterner

Bilansvarlig Andreas Sterner forteller at bedriften han jobber i alltid vurderer om det er bra nok med en elvarebil.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det er bevisst politikk hos oss. Vi er en miljøfyrtårnbedrift, og det setter jo et krav til oss. For hver bil vi skal skaffe, gjør vi vurderingene om en elbil kan fungere.

Tony Abrahamsen, som er ute og kjører en av elvarebilene når han er på jobb hos Elektro4, er veldig fornøyd med elbilen.

– Det er absolutt en oppgradering fra den gamle dieselbilen. Det er ingen ulemper. Jeg lader hver dag, og da går det greit.

Leasing-søknader

Det er 805 søknader som har kommet til Enova om støtte til innkjøp av de til sammen 3492 elvarebilene. At tallene er så forskjellige, er i stor grad fordi leasingselskaper søker om mange biler av gangen.

For eksempel er det siden ordningen ble innført, 27. august 2019, gitt støtte til 37 søknader på til sammen 51 elvarebiler fra fylket Vestfold og Telemark.

At disse tallene virker lave, skyldes at 80 % av bilene Enova har gitt tilsagn om støtte til, er til leasingselskap.

Elvarebil

Elektro4 i Skien har skiftet ut 20 prosent av bilparken med elektriske varebiler.

Foto: Louie Procopio / NRK

Flåtesjef Espen Soltvedt hos Leaseplan Norge forteller at det blir spurt etter elektriske varebiler i stadig større grad.

– Kundene ser blant annet at kostnadene ved å ha en elvarebil kan være lavere enn ved å ha en dieselvarebil – spesielt i områder der det er mye bompenger , sier Soltvedt.

Håper støtten forsvinner

– Vi håper på en varig markedsendring, at elvarebil er det bedriftene velger når de skal kjøpe en varebil, sier Lilliestråle hos Enova.

Men hun innrømmer at støtteordningen ikke vil fortsette for alltid.

– Vi ønsker egentlig at den skal vare så kort tid som mulig. Det vil i så fall bety at vi har lyktes, at teknologien er ute i markedet og at det ikke er behov for oss.