– Nav må på banen

Flere innvandrerkvinner ønsker å ta utdanning, men har ikke råd. – NAV må bli med på dugnaden, krever prosjektleder i Stella-Røde Kors.

Ønsker å utdanne seg

– Vi som er fra det frivillige og det private har stilt opp nå. Nå må det offentlige komme på banen, mener Martine Seth, prosjektleder ved Stella kvinnesenter (til høyre). Gulhamar Bekrahun ønsker å utdanne seg, men er redd for å miste sine dagpenger.

Foto: HINA ASLAM / NRK

– Jeg ønsker å studere, men som aleneforsørger blir det vanskelig. Da risikerer jeg å få mindre penger enn det jeg får nå, sier Gulhamar Bekrahun.

Hun kom fra Kina for fire år siden. Akkurat nå mottar hun dagpenger og målet hennes er å komme seg inn i arbeidslivet igjen. Veien dit blir gjennom utdanning.

– Valget står mellom å få veldig lite å rutte med, eller å forsette å gå på dagpenger og søke på jobber der arbeidsgiver mener jeg har for lite utdanning, sier hun.

Mister ytelser

Prosjektleder i Stella kvinnesenter

Martine Seth, prosjektleder ved Stella–Røde Kors kvinnesenter ønsker drahjelp fra Nav.

Foto: Hina Aslam / NRK

Ifølge Martine Seth, prosjektleder for Stella–Røde Kors kvinnesenter, er hun en av mange innvandrerkvinner som mottar dagpenger og som ønsker å komme seg inn i arbeidslivet igjen, men som blir stående utenfor på grunn av manglende utdanning.

– 90 prosent av innvandrerkvinnene som kommer til oss ønsker å komme seg inn i arbeidslivet.

Kvinnesenteret har nylig inngått en avtale med Folkeuniversitet i Vestfold, som skal tilby gratis utdanning til innvandrerkvinner.

Det eneste kvinnene dekker selv er eksamensavgift og lærerbøker.

I første omgang skal de tilby datakurs og gi dem førsterett på restplassene ved skolen. Etter hvert skal kvinnenes behov bli kartlagt, og de vil få tilrettelagte kurs og utdanninger.

Må bidra

– Vi som er fra det frivillige og det private har stilt opp nå. Nå må det offentlige komme på banen, sier Seth.

Hun mener at Nav må la kvinnene beholde stønaden sin mens de deltar på gratis kurs eller tar utdanning gjennom det nye prosjektet.

– Det blir for dumt hvis det offentlige ikke skjønner hvor bra dette tilbudet er.

Nav ønsker å se på samarbeidsmuligheter

Beathe Løver synes at det er veldig flott at Stella–Røde Kors kvinnesenter og Folkeuniversitet åpner opp sitt tilbud for innvandrerkvinner.

Foto: HINA ASLAM / NRK

Vanskelig å beholde stønad

Beathe Løver, fungerende avdelingsleder ved Nav Vestfold, synes det er flott at Stella–Røde Kors kvinnesenter og Folkeuniversitet har inngått denne avtalen.

– Vi er villig til å samarbeide, men da må hver enkelt av disse kvinnene ta kontakt med oss tidlig slik at vi kan ha en god dialog, sier hun.

– Selv om det i noen tilfeller er mulig å kombinere studier og stønader, så blir det gjort veldig lite og vi har strenge regler på det.