Har ikke plass til studenter

Høyskolen i Porsgrunn har for liten plass. Studentene må farte byen rundt for å komme på forelesninger.

Plassmangelen fører til at mange av forelesningene blir avlyst, og flyttet til kveldstid for å få kabalen til å gå opp. I tillegg må studentene reise byen rundt til alternative forelesningerlokaler.

Farter byen rundt

Studentene på Høyskolen i Telemark avdeling Porsgrunn, må farte byen rundt for å gå på forelesninger. Det er for få auditorier, grupperom og studierom i forhold til antallet studenter, i skolens egne bygninger. Og bruk av lokaler andre steder i byen er den minste følgen plassproblemene får. Noen forelesninger blir flytta til kveldstid, og noen blir til og med avlyst.

Og da klager studentene til studentorganisasjonen, forteller leder Gunhild Skår Fischer.

- Det er mange studenter som har klaget på dette, og vi har tatt dette opp med høgskolen. Årsaken er en kombinasjon av at antallet studenter øker, og at høgskolen er på vei til å bli bygget ut, sier hun. 

Lover å løse problemene

Rektor Dag Kjartan Bjerketvedt, sier grunnen til problemene er at de er en stor skole med mange studenter. Han lover likevel at de prøver å løse dette.

- Vi skal se på rutinene i forbindelse med planlegging når det gjelder bruk av rom. I tillegg skal Høgskolen i Porsgrunn nå bygges ut for ca. 60 millioner kroner, sier Bjerketvedt.