Føler seg ensom i Norge

Innvandrerkvinner strømmer til Røde Kors sitt kvinnesenter. Hovedårsaken er at de føler seg ensomme og mangler et sosialt nettverk.

Føler seg ensom

ENSOM: Surinder Kaur er ofte innom kvinnesenteret i Tønsberg for å komme i kontakt med andre.

Foto: Hina Aslam / NRK

En av dem som føler seg ensom, er Surinder Kaur. Hun kom til Norge for snart 20 år siden. Selv om hun er i jobb og snakker godt norsk, mangler hun et godt sosialt nettverk.

– Jeg er jo opptatt med jobben, men ønsker et bedre sosialt nettverk, sier hun.

Ensomheten gjelder ikke bare de nyankomne, men også de som har bodd i Norge i flere år.

– De kvinnene som har vært her lenge, har for det meste vært hjemmeværende med barn. Nå som barna er voksne, sitter disse kvinnene igjen med lite nettverk, mener hun.

Blir ekskludert

Frivillig i Røde Kors

FRIVILLIG: Bodil Vad Flaten brenner for kvinnesaker, og sier at det å være frivillig i Stella Røde Kors kvinnesenter gir henne utrolig mye.

Foto: Hina Aslam / NRK

Frivillig Bodil Vad Flaten i Stella–Røde Kors kvinnesenter forteller at hun er daglig i kontakt med kvinner som føler seg ensomme i Norge.

Mange av de forteller at de opplever å bli satt til side av nordmenn. Dette gjelder i store forsamlinger, som for eksempel i foreldremøter.

– Alle er hyggelige, men i store samlinger blir disse kvinnene stående utenfor, forteller hun.

Flaten mener at det er slik at for å møte mennesker, må man engasjere seg i ulike aktiviteter, foreninger eller i lag. Derfor har kvinnesenteret blitt et godt sted å komme til.

Strømmer til

Surinder Kaur har blitt en flittig bruker av senteret i Tønsberg. Hun har klart å komme i kontakt med andre innvandrerkvinner som er i samme situasjon.

– Jeg er en sosial person og liker veldig godt å prate, sier Kaur som er glad for at senteret finnes.

Senteret ble startet opp i Tønsberg for å hjelpe innvandrerkvinner til nettverksbygging og til å øke mestringsfølelsen.

Målet var å ha 100 besøkende i året etter oppstart i november i fjor, men bare i januar og februar har de hatt 220 besøkende.

.

Prosjektleder i Stella kvinnesenter

NYE TILBUD: Martine Seth, prosjektleder i Stella–Røde Kors kvinnesenter er i gang med å planlegger nye tiltak for kvinnene, og ønsker å komme i kontakt med flere frivillige som kan bidra.

Foto: Hina Aslam / NRK

– Målet er å få dem ut i jobb

Fokuset er å få disse kvinnene ut i jobb, og da er språket nøkkelen. Senteret tilbyr kurs i blant annet norsk, engelsk, nettbrett og personlig økonomi.

– Det er en menneskerett å bli inkludert, sier Martine Seth, prosjektleder i Stella–Røde Kors kvinnesenter

Og legger til at de er i gang med flere nye tiltak som skal hjelpe disse kvinnene.