Grillet seg tvers gjennom terrassen

Da gassgrillen streiket, satte beboerne opp engangsgrill på terrassen. Det førte til full brannutrykning.

brann i terrasse

HULL I GULVET: Brannvesenet brøt opp gulvet og forsikret seg ved hjelp av varmesøkende kamera at det ikke var glør igjen under terrassen.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Brannvesenet fikk melding om brannen, som skjedde i Holmestrand, torsdag kveld.

Huseier opplyste at de hadde teknisk feil med gassgrillen og hadde derfor kjøpt engangsgrill. Den var plassert på medfølgende stativ på tregulvet. Huseier ga selv uttrykk for at det hadde vært lurere å plassere engangsgrillen oppe i gassgrillen, slik de hadde gjort en gang tidligere. Jeg kunne jo bare beklagelig nok bekrefte at det hadde vært betydelig lurere, sier brannmester Tore Dahl.

Da brannvesenet kom fram hadde en nabo slukket brannen med hageslangen.

– For det hadde åpenbart brent skikkelig i terrassegulvet, sier brannmesteren.

Ingen kom til skade

Det var ingen skader på selve huset, men en god del av gulvplankene må byttes ut.

– Vi brøt opp gulvet og forsikret oss ved hjelp av varmesøkende kamera at det ikke var glør under terrassen, avslutter Tore Dahl som atter engang berømmer innsatsen med hageslangen.

Brannmesteren understreker at engangsgriller ikke må stå på brennbart underlag, og heller ikke rett på svaberg.

Fjellet tar skade av varmen fra grillen, samme sak er det med bål rett på bart fjell. Og når du er ferdig med engangsgrillen, sørg for at den er druknet i vann før du kaster den.