Gratis psykologtilbud i Horten

Trenger du å snakke med en psykolog i Horten, skal det fra nå av skje tidlig og raskt og ikke koste en krone.

Gratis psykologtilbud i Horten
Foto: Elisabeth T. Hansen / NRK

Som den eneste kommunen i Vestfold, har Horten startet opp et nytt lavterskeltilbud for å ivareta de voksne innbyggernes psykiske helse.

Forebyggende helsetiltak er et satsingsområde i kommunen, og de som ønsker en samtale med psykolog, skal nå slippe å stå flere måneder i kø.

Det nye tilbudet går nemlig ut på at folk skal få hjelp så tidlig og fort som mulig. Ikke skal de måtte betale for konsultasjonene heller.

Rask hjelp

Psykolog Eik på taket

Psykolog Kristine Eik sier målet er at folk skal få time hos psykolog innen en uke.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Da staten tilbød kommuner i Norge penger for å ansette psykologer, takket Horten, ja, og to nye psykologer fikk jobb i mottaksteamet.

– Folk skal komme raskt til og få hjelp før det utvikler seg til noe alvorlig, sier Kristin Eik.

Hun er en av de to nyansatte, og forteller at tanken med lavterskeltilbudet Horten nå har, er at folk som ønsker det skal få time hos en psykolog innen en uke.

– Det er enormt mye raskere enn det som er vanlig, sier Eik

Kort varighet

Tanken bak tilbudet er temaet skal ta seg av lettere og moderate psykiske helsevansker. Det sier Jarle Lauvålien som er nyansatt psykolog nummer to.

Han understreker at lettere vansker kan bli alvorlige på sikt, og at det å ta tak i problemene tidlig er viktig. For å kunne hjelpe så mange som mulig, får derfor de som kommer i gjennomsnitt fem konsultasjoner.

– Litt av vår rolle blir dermed også å se hvilke andre tiltak som kan passe, sier Lauvålien.

Ønsker brukermedvirkning

Psykolog Jarle Lauvålien på taket

Psykolog Jarle Lauvålien sier de ønsker innspill fra brukerne for å gjøre lavterskeltilbudet så godt som mulig.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Psykologene mener folk kan klare veldig mye selv, men samtidig er det slik at man noen ganger klarer det enda bedre med litt hjelp.

– Vi har sett fra andre lavterskeltilbud i Norge og i utlandet at folk som får noen samtaler ofte klarer seg raskt videre på egen hånd, sier Eik.

Hun får støtte av Lauvålien som understreker at hvem som helst kan komme ut for angst, depresjoner eller traumer, og at behovet for samtaler er stort.

Og for å gjøre tilbudet så godt som mulig, ønsker psykologduoen at brukerne skal komme med innspill.

Lauvålien håper på stor brukermedvirkning, og sier de som har innspill mer enn gjerne må ta kontakt med Horten kommune.