Granly skole har brutt loven

Granly skole i Horten har brutt loven etter at en elev ble mobba. Eleven opplevde stygge og alvorlige hendelser gjentatte ganger som har vært traumatiserende for eleven, skriver Gjengangeren. Fylkesmannen mener skolen burde vært klar over hendelsene på et langt tidligere tidspunkt og gjort mer for eleven, også etter at mobbingen ble kjent. Kommunalsjefen for oppvekst sier de tar saken på alvor og har gjort grep for at det ikke skal gjenta seg.