Hopp til innhold

Godt fungerende lokaldemokrati

Innbyggerne og folkevalgte i Sandefjord, Andebu og Stokke synes jevnt over at lokaldemokratiet fungerer godt.

Kommunevåpnene til de tre kommunene.

PROSESSEN FØR SAMMENSLÅINGEN: I forbindelse med at Sandefjord, Stokke og Andebu skal slå seg sammen, har de tre kommunene gjennomført en lokaldemokratiundersøkelse. Resultatene er positive.

Foto: Bildemontasje/NRK

– Temaet «lokaldemokrati» har vært viktig i sammenslåingen og har vært vektlagt i arbeidet under hele prosessen, sier Stein Rismyhr, påtroppende assisterende rådmann i nye Sandefjord kommune.

Nå viser en nylig gjennomført lokaldemokratiundersøkelse at innbyggerne og folkevalgte i de tre kommunene, Sandefjord, Andebu og Stokke, synes jevnt over at lokaldemokratiet fungerer godt.

Stein Rismyhr

FØRSTE GANGEN: Stein Rismyhr, påtroppende assisterende rådmann i nye Sandefjord kommune, sier at det er første gangen Andebu kommune har deltatt i en slik undersøkelse. Han kan ikke uttale seg om Sandefjord og Stokke har det.

Foto: Morten Rakke

Over 1000 mennesker

Undersøkelsen ble gjennomført i september og oktober 2016, i forbindelse med kommunesammenslåingen. Resultatene ble lagt fram for nærdemokratikomiteen på mandag.

– Hovedfunnene viser at det er veldig mye bra og det er lite negative overraskelser, sier Rismyhr.

LES OGSÅ: Har vedtattkommunesammenslåing

LES OGSÅ: – Bør ta læring av SAS-kommunene

Over 1000 mennesker deltok. Utenom de folkevalgte, var det 300 fra Andebu, 300 fra Stokke og 400 fra Sandefjord. Undersøkelsen var todelt med henholdsvis 17 spørsmål til innbyggerne om lokaldemokratiet og ytterligere 41 spørsmål rettet til de folkevalgte i kommunestyrene i de tre kommunene.

– Det er mye bra, men det er også mye å bygge på videre, fortsetter han, men vil ikke trekke frem noen enkeltområder.

Først må KS og kommunestyret i den nye kommunen utføre en analyse av et stort tallmateriale.

De eneste i landet

Sandefjord, Andebu og Stokke har vært de eneste kommunene i landet som har gjennomført en slik undersøkelse i år.

– Bakgrunnen for det er at KS tilbyr kommunene å gjennomføre undersøkelsen hvert fjerde år, altså en gang i hver valgperiode, sier Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS.

Lise Spikkeland

VIKTIG: – Vi har sett på denne undersøkelsen som et viktig utgangspunkt for demokratiarbeidet i kommunene, sier Lise Spikkeland, spesialrådgiver i KS.

Foto: Gerardo poblete

Første gangen kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS) tilbød kommunene dette, var i 2009. Det vil si at neste undersøkelsesrunde er igjen til neste år.

– I utgangspunktet har det ikke vært vår intensjon å tilby dem en slik løsning, da vi skal ha en slik undersøkelse i 2017. Men fordi denne kommunereformen nå går sin vei, så har vi tenkt at dette er et godt verktøy. Dette må kommunene ha muligheten til, dersom de vil det, sier Spikkeland.

LES OGSÅ: Kan bli hedret for arbeidet med SAS-kommunene

Den nye Sandefjord kommune etableres 1. januar 2017.