Formannskapet godkjente forliket

Formannskapet i Sandefjord kommune har enstemmig godkjent forliket mellom kommunen og fem søsken.

Familievoldssak i Sandefjord

De fem søsknene hevder faren deres var voldelig mot dem i en årrekke. Faren selv nekter for dette.

Foto: Privat

Det var i juli 2014 at de fem søsknene stevnet Sandefjord kommune. De hevder at faren deres har vært voldelig mot dem i årene 2005 til 2009, noe faren bestrider, og at barnevernet i kommunen opptrådte uaktsomt ved å ikke handle etter en rekke bekymringsmeldinger.

Søskenflokken krevde nærmere 26 millioner kroner for tapt barndom og fremtidig arbeidsinntekt, men inngikk et forlik med kommunen og får til sammen 5,5 millioner kroner i erstatning.

Bjørn Ole Gleditsch.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch opplyser at formannskapet også har bedt om en redegjørelse om hva barnevernet har lært av saken. (arkivbilde)

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Rådmann Gisle Dahn anbefalte formannskapet å godkjenne forliket, noe som altså ble gjort tirsdag kveld.

– Det gjorde vi av hensyn til at disse barna nå skal kunne gå videre, og av hensyn til den sterke belastningen også de ansatte i barnevernet har hatt i denne prosessen, sier ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.

– Det er en fordel for alle parter å kunne gå videre, og få lagt denne saken bak seg så fort som mulig, legger han til.

Ber også om en redegjørelse

Gleditsch opplyser at formannskapet også ber barnevernet redegjøre for hva de har lært av saken.

– Vi har bedt om å få en orientering på et senere tidspunkt om hva man har lært av dette, og hvordan man sikrer seg at man ikke skal komme opp i tilsvarende situasjoner i fremtiden.