Godkjent støtte for historisk renseanlegg

Norcem i Brevik får statsstøtte på nesten 70 millioner kroner til bygging av et forskningsanlegg for karbonfangst ved sementfabrikken.

Norcem Brevik

Norcem i Brevik får støtte til å bygge et renseanlegg for CO2-fangst.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

EFTAs overvåkningsorgan har godkjent støtten til Norcems anlegg i Brevik i Porsgrunn.

Skal få ned utslipp

Målet med prosjektet er å få ned de høye CO2-utslippene fra sementindustrien, slik at bruk av karbonfangst- og lagring (CCS) blir mer utbredt i denne industrien.

Planlagte prosjekter for CO2-fangst fra industrien har tidligere blitt utsatt på grunn av finanskrise. Nå vil Norcem satse på rensing av fabrikken, som står for et av landets største punktutslipp på land.

Første gang

- ­Karbonfangst- prosjekter har tidligere blitt godkjent på Kårstø og Mongstad, men dette er første gang et slikt prosjekt utenfor energisektoren, er blitt godkjent i Europa, sier ESA-president, Oda Helen Sletnes.