Hopp til innhold

Gladmelding til Grenlandsindustrien

Gassco mener det er teknisk mulig å bygge et gassrør fra Kårstø i Rogaland til Grenland og Sverige

Gassrøret kan være klart i 2012. Utbyggingskostnadene blir mer enn 7 milliarder kroner.

Kommersielt forsvarlig prosjekt

Rapporten som Gassco la frem torsdag, er det industrien i Grenland har ventet på. Uten et gasskraftverk er det kunder i Grenland og Vest-Sverige som får et gassvolum på mer enn tre milliarder kubikkmeter gass årlig. Og med en utbyggingskostnad på mer enn 7 milliarder kroner, er det mer enn nok kunder til at direktør Thor Otto Lohne i Gassco, sier at gassrør til Grenland er et kommersielt forsvarlig prosjekt.

- Med det volumgrunnlaget som man ser, er dette veldig interessant, og også interessant fra et bedriftsøkonomisk ståsted, sier han.

Industrien spytter inn

Bror Yngve Rahm i organisasjonen Norsk Industri, er klar over at skal det bli noe gassrør, må industrien stille opp med penger, men kan ikke tallfeste noe eksakt om hvor mye.

- Vi har hele tiden sagt at vi vil være med, men det er også veldig klart at Staten må bidra økonomisk for å få dette realisert. Hovedinnvendingen fra politisk hold har jo vært lønnsomhet. Rapporten fra Gassco i dag har jo bevist at det faktisk er kommersielt lønnsomt, sier Rahm.

Hør hva direktør ved Herøya Industripark Per Wold og Jan Grini i LO Grenland mener.