Gir seg etter 32 år i politikken

SV-politiker Ivar Ramberg fra Sandefjord har fått nok. Nå kan kultursektoren bli hans nye arena.

Ivar Ramberg

SVs nominasjonsliste står uten Ivar Rambergs navn i år.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Nominasjonslisten står uten mitt navn.

Ordene kommer fra SV-politikeren Ivar Ramberg, fra Sandefjord som i henhold til ham selv har vært medlem i partiet siden svartedauden.

Etter mer enn tre tiår i den politiske manesjen har han nå bestemt seg for at tiden er moden for å engasjere seg på i andre deler av i samfunnet.

Ivar Ramberg

SV-politiker Ivar Ramberg kan tenke seg å engasjere seg innen kulturfeltet når han nå gir seg som aktiv politiker.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Nok er nok

De 16 første politiske årene satt Ramberg i kommunestyret i Sandefjord. Deretter ble det 16 år i fylkestinget. En lang og aktiv politisk karriere han også har kombinert med fulltidsjobben som PPT-sjef i Sandefjord.

En kombinasjon som til tider har vært vanskelig. Etter så mange år i politikken, mener han derfor det må være lov å gi seg.

– Nok er nok sa jeg for en tid siden. Det har ikke noe å gjøre med at jeg synes politikk og partipolitikk har blitt uspennende.

Ramberg understreker at samfunnsinteressen hans aldri vil forsvinne, og at han godt kan tenke å engasjere seg innen kulturfeltet.

Samtidig er han rimelig sikker på at han også vil fortsette å ha politiske meninger i det offentlige.

Stolt av arbeidet

Ivar Ramberg

Fri ferdsel i strandsonen og opprettelsen av Torp stasjon er sakene Ivar Ramberg er mest stolt over å ha fått gjennomslag for.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Den aktive SV-politikeren har flere saker han er stolt av å ha fått gjennomslag for opp gjennom årene. Fra tiden som kommunepolitiker i Sandefjord trekker han særlig frem en stor oppgave han tok på seg på 90-tallet. Frigjøringen av strandsonen.

– Nå har det å tenke på denne måten, at ferdsel i strandsonen skal være fri, blitt allmenn gangbar mynt også langt inn i Høyre. Og det var det jeg som fikk til, smiler Ramberg.

Som fylkestingspolitiker er han mest fornøyd med å ha etablert Torp stasjon som shuttlestasjon for Torp Sandefjord lufthavn.

– Det har vært en formidabel suksess, og jeg er stolt av å kunne titulere meg som arkitekten bak det.