Geiter har fått sommarjobb

Geitene som skal beite ned kulturlandskapet ved Vrangfoss og Hogga i Telemarkskanalen blei sett ut i pinsa. Dyreeigarane ber om at naboar og turistar i området viser omsyn til geitene ved å halde avstand og ikkje gi dei mat.

Geit over sluseport ved Hogga sluse
Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK