Går til valg på Holmestrandtunnelen

Trafikk gjennom Holmestrandstunnelen er igjen et hett tema. Ap vil åpne den.

– Det er urealistisk, sier Høyre. – Dette går vi til valg på, sier Arbeiderpartiet.

Holmestrandtunellen

Arbeiderpartiet går til valg for å åpne denne tunnelen.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Ingar Aas-Haug, gruppeleder for Ap i Holmestrand, mener han har befolkningen med seg. Han lover velgerne at Ap vil jobbe for å få penger fra fylkeskommunen. Både til e Holmestrand tunnelen og til oppgradereing av fylkesveien gjennom sentum av byen.

–– Vi har vært rundt i lag og foreninger og meldingen fra befolkningen er klar; de ønsker en gjenåpning av tunnelen, sier Aas-Haug.

Helt urealistisk

Alf Johan Svele

Høyreordfører Alf Johan Svele tror penger til begge fylkesveiene gjennom sentrum av Holmestrand er umulig å få penger til. Han tror også det vil forringe byutviklingen i sentrum.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Alf Johan Svele, sittende høyreordfører, mener Ap i Holmestrand sitt valgløfte er umulig å gjennomføre.

Han minner om at fylkeskommunen enstemmig gikk inn for at tunnelen skulle stenges. Svele mener det er umulig å få nærmere 300 millioner kroner fra fylkeskommunen for at både Holmestrandstunnelen og fylkesveien gjennom sentrum skal oppgraderes.

– Hvis Ingar Aas-Haug tror at et flertall i Holmestrand bystyre skal få 280 millioner til veisatsing gjennom Holmestrand, så tror han på julenissen, sier Svele.

Ja takk, begge deler

Aas- Haug mener det er mulig å få penger til to veier. Han anslår at det bare vil koste 2,5 millioner kroner å åpne tunnelen.

– Jernbaneverket vil levere den god stand etter at de har lånt tunnelen til bygging av dobbeltspor i fjellet. Da trenger vi bare penger til en EU-tilpassing av sikkerheten, hevder han.

Ingar Aas-Haug tar det for gitt at Jernbaneverket leverer tunnelen i god stand etter lånet.

– Når du låner ett eller annet enten ett annet av noen, så rydder du opp etter deg, sier han.

– Den avtalen finnes ikke, sier Svele. Det må vi ta inn over oss, fortsetter han.

Liten trafikk gjennom tunnelen

Da fylkestinget gikk inn for å stenge Holmestrandstunnelen, var det også på bakgrunn av at bare 10 % av gjennomgangstrafikken gikk gjennom tunnelen.

– All trafikk til Hydro og Noah vil uansett gå gjennom sentrum. Derfor må vi satse på en god løsning utenom tunnelen så det blir levelig for folk i sentrum, sier Svele.

La innbyggerne bestemme

– Vi får se hva resultatet blir, så får innbyggerne i Holmestrand bestemmer dette, ikke ordføreren og jeg, avslutter Ingar Aas-Haug.