Hopp til innhold

Går mot rekordår i skogbruket

BØ/SKIEN (NRK): Skogbruket opplevde et rekordår i fjor. Så langt i år går det mot enda en ny rekord.

Lastbærer og furutømmer

REKORD: Flere hundre kubikkmeter tømmer venter på å bli hentet av tømmerbiler og fraktet videre til foredling.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Det er åpenbart en optimisme blant skogeiere, entreprenører og i treforedlingsindustrien, sier styreleder i Norsk Skogeierforbund, Olav A. Veum.

Bedre priser på sagtømmer og på massevirke, dyktige maskinlag som har kapasitet til å hogge tømmer, større etterspørsel etter norsk tømmer og bedre eksportavtaler er noen av årsakene til at det settes rekorder i hvor stort volum som blir hogd.

Olav Veum

Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum forteller om en optimisme i skogindustrien.

Foto: Simon Thorsdal / AT Skog

– Men det er mer å gå på, det står mye mer hogstmoden skog rundt omkring i landet som er klar til å hogges, sier Veum.

– Stor etterspørsel

Ikke langt fra sentrum av Bø i Telemark ligger det flere hundre kubikkmeter med furutømmer langs en grusvei. Med lukta av nyhogd tømmer i nesa, og motorduren fra lastbæreren i ørene skjønner man at entreprenørene har nok og gjøre.

Christian Ramberg

Christian Ramberg er glad for at skogeiere leier han inn til å hogge tømmer.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Det er voldsom etterspørsel om dagen. Og det er selvsagt jeg glad for, smiler Christian Ramberg.

Han driver Uvdal Skog AS, og har tre hogstmaskiner i drift. Hans selskap avhenger av at skogeiere vil hogge tømmer.

– De siste årene har det vært veldig mye og gjøre. Jeg har måttet leie inn flere sjåfører for å sikre at maskinene går så mange timer som mulig, sier Ramberg.

Kraftig økning i hogsten

For AT skog er økningen i mengden skog som er hogd formidabel. Så langt i år er økningen på 10 % sammenliknet med i fjor. Men sammenlikner man med bunnåret 2013, er økningen enda større.

Hans Erik Røra, markedssjef AT Skog

Avdelingsleder i AT Skog, Hans Erik Røra sier det går mot rekordstor hogst i år.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Da snakker vi om en økning på 30 prosent, sier avdelingsleder i AT Skog, Hans Erik Røra.

Han sier sagtømmeret stort sett blir foredlet lokalt på østlandet, mens massevirke, eller sliptømmer, eksporteres til Trøndelag eller Tyskland.

– Samtidig blir mer og mer av massevirket fraktet til Vafoss i Kragerø, sier Røra.

Og inntrykket er det samme flere steder i landet. Viken skog, det største andelslaget på østlandet opplever også en økning.

– Vi har en vekst på om lag 5 prosent. Årsaken til at vi vokser mindre i prosent, er at vi omsetter et større totalvolum, sier kommunikasjonssjef Linda Camilla Strømsod.

Sikrer sysselsetting

Han sier den økende hogstiveren hos skogeierne er gode nyheter for dem som jobber i bransjen.

– Det betyr mye for mange. Både de som jobber med å hogge tømmer, de som transporterer og de som på ulikt vis foredler tømmerstokken.

Og det er lite som tyder på at aktiviteten i skogen skal gå ned, sier Olav A. Veum i skogeierforbundet.

– Skogen blir mer og mer aktuell, det jobbes godt med å få avsetning på det som hogges, så det er ingen grunn til at det ikke skal hogges mye skog også i årene framover.