Gammelt sprengstoff utsetter tunnelåpning

Utbedringsarbeidene i Høgenheitunnelen i Bamble blir forsinket på grunn av sprengstoff fra 1962.

Høgenheitunnelen

FANT GAMMELT SPRENGSTOFF: Høgenhei-tunnelen ble drevet med håndholdt boreutstyr (knematere). «Trappetrinnene» på bildet viser hver salve som er skutt under drivingen.

Foto: Statens Vegvesen

Etter planen skulle Riksveg 354 Høgenhei-tunnelen åpne for dag-trafikk fra den 19. desember. Nå er dette utsatt til slutten av januar 2017.

– Vi er nødt til å fjerne alt det gamle sprengstoffet. Dette forsinker framdriften. Vi må først og fremst tenke på sikkerheten til de som arbeider inne i tunnelen. Det er gjort store og mange funn. På en strekning på 250 meter har vi gjort 16 funn, sier byggeleder for prosjektet Egil Grønskei til NRK.

Etter at det ble oppdaget udetonert sprengstoff under asfalten i tunnelen har hunder fra Forsvaret vært inne for å finne sprengstoffet. Disse er spesialtrenet til dette.

– Når hundene markerer sprengstoff blir stedet avmerket. Egen prosedyre for sikker fjerning av dette blir gjennomført, sier Grønskei.

Arbeidene med Høgenhei-tunnelen startet i slutten av september. Hele byggeperioden for Høgenhei-tunnelen er fram til våren 2017, og koster rundt 47 millioner kroner.