Fylkesmannen plages av måker

Måkeplagen i Tønsberg har fått Fylkesmannen til å skrive brev til seg selv. Ansatte blir stupbombet av agressive måker på vei til kantina.

Statens Park i Tønsberg

Statens Park plages av måker.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Noen ganger ser man seg nødt til å knuse noen egg. Det er slik Fylkesmannen i Vestfold har det nå. Faktisk i dobbel forstand. I et brev ber de sin egen miljøvernavdeling om tillatelse til å knuse noen egg hos en fredet fugleart. Det er litt spesielt når miljøvernavdelingens oppgave er å påse at folk ikke dreper rødlistede arter.

– Må dusje før lunsj

Men nå har det seg nemlig slik at ansatte og besøkende i Statens Park, som driftes av Fylkesmannen, plages av måkene på ulikt vis.

– Måkene legger egg og gjør alt de kan for å beskytte dem, selvfølgelig. Og når ungene kommer blir de enda mer aggressive. Når ansatte går over området til kantina blir de stupbomba med avføring, slik at de må inn og dusje før de kan spise lunsj, forteller administrasjonssjef Jan Erik Glad hos Fylkesmannen.

– I tillegg legger de fra seg avføring på utebord og foran inngangsdører. Og noen sliter også med måker som følger etter dem inn i gangene her, og det å få dem ut igjen er et strev.

Måkeavføring dras inn

I brevet går det også fram at vareleveringer til kantinene kan bli utsatt for avføring. Renholderne i bygningene peker på at det er uhygiensk for dem å håndtere måkeavføring som dras inn av besøkende og ansatte. Og blomsterbed og takrenner er yndete steder for bygging av reir.

Arne Christian Geving

Seniorrådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

I Statens Park holder også flere andre offentlige etater til. Blant andre Skatt Sør, Nav og Statens Vegvesen. I tillegg er det også bank og matvareforretning i nærheten. Men ansvaret for driften av parken - og utfordringen med måkene - har Fylkesmannen som nå må diskutere med sin egen miljøvernavdeling.

Interessekonflikt

– Ja, det kan føles litt rart. Men det ligger jo minst en interessekonflikt her, sier administrasjonssjef Jan Erik Glad, som nå avventer et svar fra seniorrådgiver Arne Christian Geving i miljøvernavdelingen,

– Når kan Fylkesmannen få svar fra Fylkesmannen, Geving?

– Jeg har nettopp fått brevet, og nå skal jeg sette meg inn i alle sider av denne saken, og svare i midten av neste uke, sier seniorrådgiver Geving.

Hva skal veie tyngst i denne miljøvernsaken? Måker eller mennesker?

Mange vil nok være interessert i det svaret, for måker driver jo med sitt, også utenfor Statens Park.