Fylkesmannen gransker barnevernssak

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har åpnet tilsynssak etter at mor og barn måtte flytte på krisesenteret. Alternativet var barna kom i beredskapshjem. Advokat Lene Hamre Høyendahl mener familien er utsatt for tvang og at den burde fått fri rettshjelp. Ifølge barnevernet ble det en bedre løsning i saken og sier at målet er å unngå tvang.