Hopp til innhold

Fylkesmann stengte varmepumpe

Beboeren mente støyen fra naboens varmepumpe var for høy, og irriterte seg grønn. Til slutt måtte Fylkesmannen i Telemark gripe inn, og ba naboen slå av varmepumpa om natten.

Stian Gunnestad

Stian Gunnestad hos Haier forteller at det er mulig å støydempe varmepumpa utvendig med å montere en kasse rundt pumpa.

Foto: Roald Marker / NRK

Soveromsvinduet til klager var åtte meter fra varmepumpen. Støyen fra pumpa var over det lovlige kravet på 35 decibel.

– Vi tok den inn til behandling fordi det ikke var mulig å få til en løsning i Porsgrunn kommune, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Telemark, Roger Jensen.

Opplevelsen av støy eller lyd oppfattes individuelt av den enkelte.

– Støy er alltid individuelt, sier Jensen.

Prinsipielt viktig

Saken er prinsipielt viktig fordi stadig flere skaffer seg varmepumpe. Det er heller ikke første gang Fylkesmannen i Telemark har grepet inn i slike saker.

– Dette er den andre saken vi har inne til behandling i løpet av tre år.

Når har dere truffet et vedtak i saken, og hva sier det?

– Vi har forståelse for begge parter, men den eller de som får denne støyen mot seg må vernes. I denne saken har vi bedt vedkommende som eier varmepumpa om å slå av denne på natten, sier Jensen.

Avstengt mellom 23 og 07

Det betyr at klageren har fått medhold og at han slipper å høre naboens varmepumpe mellom 23 om kvelden og 07 om morgenen.

Stian Gunnestad hos varmepumpefirmaet Haier, sier at det er sjelden de opplever at utvendig støy er et tema for kundene.

– Varmepumper bråker litt, sånn er det. Når det er kaldt går ofte kompressoren litt hardere også, men det er noe jeg mener vi må kunne tåle, sier han.

Seniorrådgiver Roger Jensen hos Fylkesmannen i Telemark vil nå ha bransjen med på laget for å gi gode råd til kundene.

– Vi vil kontakte Helsedirektoratet, og jobbe nærmere med bransjen, for å kunne finne en mest mulig praktisk løsning på dette, sier han.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark