Ikke alt gjør Lae like glad

Ønsket om å øke lærlingtilskuddet faller i god jord hos fylkesmann Erling Lae. På andre områder har de en jobb å gjøre, mener han.

Erling Lae

Erling Lae tror ikke forslaget til neste års budsjett vil føre til store endringer for kommunene.

Foto: Rune Jensen / NRK

Regjeringen la onsdag frem sitt forslag til statsbudsjett 2016, og ifølge fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, snur ikke dette kommune-Norge på hodet.

– I store trekk er det slik at verden er nokså lik det den var. Det betyr at kommunene vet hva de har å rutte med og kan fortsette på den måten de holder på nå, sier han og fortsetter:

– Det som er av økte satsinger og forventinger til kommunene er finansiert, og går ikke utover det de driver med nå.

– Nødvendige og viktige tjenester

Foreslåtte øremerkede tilskudd i statsbudsjettet varsler at kommunene snart vil få plikt til å tilby aktiviteter på dagtid til hjemmeboende personer med demens, og til å ha psykologer ansatt i kommunen.

– Men dette er finansiert, og det er bra for dette er nødvendige og viktige tjenester, mener Lae og trekker frem to ting til han er fornøyd med.

– Det ene er en økning i lærlingtilskuddet. Det er veldig viktig for elever som tar yrkesfag fordi det er mangel på lærlingeplasser i dag.

– Det andre er at det er satt av en sum penger som kommunene får per innbygger, 96 kroner, til å rehabilitere bygninger. Det er også for å bidra til sysselsetting.

Dette liker han ikke

Det er imidlertid slik at det ikke er alt fylkesmannen liker like godt. Det han er minst fornøyd med er at Vestfold-kommunene ligger, sammen med Østfold, på bunn når det gjelder frie inntekter, altså hva kommunene har å rutte med per innbygger.

– Hvis for eksempel Sandefjord hadde ligget på landsgjennomsnittet, hadde de hatt 121 millioner kroner mer å rutte med. Dette er noe vi må jobbe med, sier Lae.

– Det er også varslet i dette budsjettet at det skal foretas en total gjennomgang av inntektssystemet til kommunene. Da må vi stå samlet her i Vestfold for å få frem at en innbygger er en innbygger, og at en dement eller en utviklingshemmet koster akkurat det samme her, som i andre kommuner andre steder.