Kan bli høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge kan bli det nye navnet, når Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold etter planen slår seg sammen.

HiT og HBV

Høgskolen i Sørøst-Norge kan bli navnet, når HiT og HBV slår seg sammen.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / Kristine Masdal Aadne / NRK

Det er innstillingen fra rektorene til styrene ved de to høgskolene, før et felles styremøte 4. juni.

I sakspapirene før møtet står det at: "Styrene ved HBV og HiT anbefaler at den fusjonerte virksomhetens navn blir Høgskolen i Sørøst-Norge"

– Tradisjonelt, men bra

Rektor ved Høgskolen i Telemark, Kristian Bogen er godt fornøyd med navnevalget.

Kristian Bogen

Rektor ved Høgskolen i Telemark er godt fornøyd med navnevalget, og ser fram til fusjon.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Det er et tradisjonelt navn, men har mange kvaliteter, både når det gjelder geografisk lokalisering, og muligheter for å bygge et merkenavn rundt Sørøst, sier Bogen.

Han forteller at navnet er et resultat av et omfattende og grundig arbeid.

– Vi ba de ansatte komme med forslag, og fikk over 300 innspill. Vi snevret dette inn, og sto til slutt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, og Ibsen Høgskole, sier Bogen.

Universitetsstatus fortsatt viktig

Selv om en sammenslåing ikke automatisk gir universitetsstatus, ønsker begge høgskolene en fusjon. Formålet med fusjonen er å bli universitet i løpet av relativt kort tid, noe kunnskapsdepartementet har åpnet for.

Det er anbefalt at den sammenslåtte høgskolen ser dagens lys allerede 1. januar 2016, og håpet er at man er universitet kort tid etterpå.

– Det er viktig for oss å bli universitet. Vi har god dialog med departementet, og har tro på å bli universitet så fort som mulig, helst innen et år eller to, sier Bogen.

Fortsatt aktivitet i alle tre fylkene

Det er en forutsetning for fusjonen at den nye høgskolen skal bli bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer.

Det er også viktig for den nye høgskolen at det opprettholdes studiesteder i alle de tre fylkene, med en sterk felles identitet, står det i sakspapirene.