Hopp til innhold

Kapteinen på Full City slipper fengsel

Agder lagmannsrett har redusert straffen fra tingretten som ville gi kapteinen på Full City en delvis ubetinget dom.

Kystvaktens lettbåt

Full City gikk på grunn utenfor Såstein i Bamble 31.juli 2009.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Styrmannen på Full City frifinnes av Agder lagmannsrett etter Full City-havariet ved Langesund i 2009.

Kapteinen er dømt til seks måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Dermed har lagmannsretten redusert straffen fra Nedre Telemark tingrett som ville gi kapteinen en delvis ubetinget dom.

Styrmannen fikk 60 dagers betinget fengsel i tingretten, men er nå frifunnet.

Ikke overrasket

Aktor Petter Sødal, som ville sende kapteinen i fengsel, er ikke overrasket over at han nå slipper dette.

– Om lagmannsretten hadde idømt kapteinen ubetinget fengsel, så ville det vært uaktuelt at sjøfolkene hadde sonet siden de allerede er tilbake i Kina.

– Hvorvidt det er en del av lagmannsrettens begrunnelse for å gi en betinget dom vet jeg ikke, siden jeg ikke har sett dommen, sier Sødal.

Lagmannsretten skriver i dommen at de har lagt vekt på at kapteinen, gjennom å bli tatt fra passet sitt, ble holdt tilbake i Norge i nærmere fem måneder etter Full City havariet før han fikk returnere til Kina.

Aktor ba om fengsel

Da ankesaken i Agder Lagmansrett ble avsluttet for en uke siden, ville aktor Petter Sødal ha seks måneders fengsel, hvorav halvparten betinget for den 57 år gamle kinesiske kapteinen.

For styrmannen la aktor ned påstand om 60 dagers fengsel hvorav 40 dager betinget.

Petter Sødal

Aktor Petter Sødal.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Påstanden fra lagmannsretten er lik dommen som ble gitt i tingretten i mai i 2010.

Utelukket ikke anke til Høyesterett

Advokat Brynjar Østgård, som forsvarer den tiltalte kinesiske kapteinen, sa for en uke siden at han ikke utelukker at saken kan gå helt til Høyesterett.

– Det er til dels nye og uprøvde rettslige spørsmål som her er til avgjørelse, og da kan man ikke utelukke anke til Høyesterett, sier Østgård.

Da «Full City»-rettssaken startet i april i 2010 var det første gang noen var blitt tiltalt etter den nye Skipssikkerhetsloven.

En av forsvarerne sa den gang at denne saken kan få betydning langt utenfor landets grenser, fordi dommen kan danne grunnlag for senere dommer i lignende saker.

Oljekatastrofe

Bulkskipet Full City førte 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje da det grunnstøtte utenfor Langesund 31. juli 2009.

Mye av oljen lekket ut i sjøen. En kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av tungolje.

Sjøfugl tilgriset av olje fra Full City

Mange sjøfugl ble tilgriset av olje fra Full City.

Foto: Åsmund Isaksen / SCANPIX

NRK.no oppdaterer saken.