Hopp til innhold

Frykter tilbud for gravide rusavhengige blir borte: – Det er hårreisende

Uten dette hadde jeg trolig tatt senabort, og fortsatt å ruse meg, forteller Rita Solheim.

Rita Solheim gravid på Borgestadklinikken i 2016

GRAVID OG RUSBRUKER: Rita Solheim var 4,5 måned på vei med datteren da hun fikk hjelp til å bli rusfri.

Foto: Privat

Rita Solheim (38) var fire og en halv måned på vei med datteren da hun fikk tilbud om hjelp ved tidligere Borgestadklinikken, nå Blå Kors, i Skien.

Da hadde hun ruset seg på alt fra hasj, amfetamin, piller og kokain i 12 år.

Rita Solheim gravid på Borgestadklinikken i 2016

I 2016 var Rita Solheim gravid og brukte rusmidler. Hun fikk hjelp av tidligere Borgestadklinikken, nå Blå Kors til å bli rusfri.

Foto: Privat

Rita Solheim jobber tre dager i uka på den lokale Rema 1000-butikken på Hovenga i Porsgrunn. Nå har hun vært rusfri i sju år.

I dag jobber Rita Solheim tre dager i uka, og har vært rusfri i sju år.

Foto: Kristin Rivrud / NRK

Blå Kors tilbyr gravide med ulike rusproblemer et behandlingstilbud i det som heter tverrfaglig spesialisert behandling.

Her får de gravide tilbud om nedtrapping med legemiddelbasert rehabilitering (LAR).

Nå kuttes det trolig i tilbudet.

– Det er hårreisende. Er det noe norske myndigheter burde bruke penger på, er det dette. Du er sårbar når du kommer inn til behandling og samtidig ruser deg med en baby i magen, sier Solheim.

Blir født med skader

10. juli i år hadde hun vært rusfri i sju år.

I en kronikk i Dagens Medisin uttrykker Blå Kors bekymring for at tilbudet blir borte, uten at de helt vet hvorfor.

– Vi er bekymret for at dette tilbudet sakte, men sikkert vil forvitre. Det har vært anbudsrunder, både i Helse Vest og Helse Midt, hvor det har blitt en reduksjon. Det er også varslet en reduksjon i Helse Sør-Øst, sier direktør ved Blå Kors i Skien, Bjørn Vådal til NRK.

Gjennom analyser har Helse Sør-Øst kommet fram til at det ikke er like stort behov for tilbudet.

De vil dermed trolig kjøpe vesentlig færre plasser for gravide rusavhengige fremover.

Helse Sør-Øst: Færre innleggelser

Cecilie Skule er avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst.

Hun sier at de siste årene har antall gravide som blir innlagt på tvang blitt færre, og plassene som helseforetaket kjøper av Blå Kors har et lavt belegg.

Derfor vil de drøfte avtalen de har med Blå Kors.

– Helse Sør-Øst betaler for antall plasser, enten de blir brukt eller ikke. Når belegget er lavt, må vi vurdere om dette er riktig bruk av offentlige ressurser. Vi er opptatt av å ha et godt tilbud til gravide med rusmiddelavhengighet, og det er god kapasitet for denne pasientgruppen i regionen vår, sier Skule.

Les også: Fangar opp færre gravide med rusproblem

Mor og barn på Borgestadklinikken.
Mor og barn på Borgestadklinikken.

Kan tvangsinnlegges

I Norge i dag er det slik at dersom en person utsetter helsen sin for fare, og det ikke fungerer med frivillig hjelpetiltak, kan vedkommende bli plassert på institusjon uten å være enig i dette.

Dersom personen er gravid, er det hensynet til barnet som vil avgjøre, ifølge FHI.

Blå Kors har ikke sikre norske tall, men anslag tyder på at det hvert år fødes 60 til 120 barn med Føtalt Alkohol Syndrom (FAS).

Det kan være ti ganger så mange som har Føtalt Alkohol forstyrrelse (FASD)

Bjørn Gunnar Vådal

Bjørn Gunnar Vådal er direktør ved Blå Kors, avdeling Skien. Han er svært bekymret over at tilbudet til gravide med rusproblemer bygges ned.

Foto: Borgestadklinikken

Frykter store mørketall

Blå Kors har i likhet med andre tjenesteleverandører og helseforetak de siste årene erfart at antall henvisninger til deres tilbud til gravide og småbarnsforeldre gradvis går ned.

– Bekymringen vår er hvor disse pasientene er nå, hvem som behandler dem, og om de får den hjelpen de har behov for.

– Men kan det faktisk bety at det er færre gravide med rusproblemer?

– Etter det Blå Kors kjenner til er det ingen forskning som peker i retning av at antall barn som fødes med medfødte alkoholskader blir færre. Vi er redde for at de gravide ikke fanges opp. Vi frykter at det er store mørketall, at de gravide går under radaren, sier Vådal.

Les også: 750 ruspasienter nøt godt av fritt behandlingsvalg i fjor – nå kan ordningen skrotes

Mann røyker heroin i et røykerom i Oslo
Mann røyker heroin i et røykerom i Oslo

Skummelt

Nå etterlyser Vådal at politikerne tar grep.

– Vi ber om at tilbudet til gravide og småbarnsfamilier med rusproblemer ikke nedjusteres. Vi synes det rett og slett er skummelt å planlegge nedbygging av et tilbud, uten å ha mer innsikt og kunnskap enn vi har nå.

Han sier at en gravid med rusproblemer ikke kan stå på en venteliste.

– For hver dag som går vil det potensielt skade fosteret ytterligere. Det er viktig å komme tidligst mulig inn så fort dette er oppdaget, og komme i gang med behandling som passer for den gravide.

Skal se på tilbudet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at de skal se på behandlingstilbudet.

I den kommende forebyggings- og behandlingsreformen vil vi se nærmere på behandlings- og oppfølgingstilbudene til personer med rusmiddelproblemer. Det inkluderer selvsagt også gravide og småbarnsfamilier med disse problemene.

Ingvild Kjerkol Esten Borgos, Borgos Foto AS fra dep.jpg

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at gravide kvinner med rusmiddelproblemer er en sårbar gruppe som skal ha et godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Hun sier også at det er viktig at de som sliter med rus, henvises til sykehusene.

Da må kommunene og fastlegene vite hvor hjelpen finnes. Det er viktig for oss at de oppsøker hjelp, for den er der. De skal ikke være redde for stigma eller at noen dømmer. Helsetjenesten er her for å hjelpe, både barna, kvinnene og familien.

Avgjørende

I dag er datteren til Rita Solheim blitt seks og et halvt år, og er ei blid og frisk jente.

Solheim er overbevist om at hjelpen hun fikk da hun var gravid var avgjørende.

– Det tilbudet jeg fikk var veldig viktig. Det var avgjørende for at jeg har klart meg så bra i dag. Jeg vet at det er flere som klarer seg bra fordi de fikk hjelp da de trengte det som mest.

Rita Solheim på jobb på Rema 1000 på Hovenga i Porsgrunn. Nå har hun vært rusfri i sju år.

Rita Solheim har fast jobb på den lokale Rema 1000-butikken.

Foto: Kristin Rivrud / NRK

Hei

Takk for at du leser. Har du tips eller innspill til denne saken eller andre ting vi bør skrive om? Send meg gjerne en e-post!